Metodika k usnesení RV PSP č. 599 ze dne 19. dubna 2017 – aktualizace Přílohy C

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Aktualizováno 8. 8. 2017
  • Aktualizace Přílohy C_vzorce v Metodickém pokynu
  • Aktualizace Přílohy C Metodického pokynu

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Přílohy C Metodického pokynu k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017.

 


 

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický pokyn k usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 599 ze dne 19. dubna 2017 ke stanovení podrobnějších pravidel projednávání žádostí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

Soubor ke stažení: RISRE – Metodické informace