Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 33 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 33 - pro oblast CSÚIS.

Informace k XSD balíčku č. 33:

Změny oproti předchozímu balíčku č. 32:

  1. Fin_SPO-RIS.xsd - úpravy výkazu podle novely vyhlášky č. 133/2013 Sb.
  2. iissp_vmonitor.xsd - rozšíření webové služby VMonitor o detaily kontaktních osob při zasílání detailních výsledků kontrol KRK
  3. CV23_Rozvaha_Vyhlaska503.xsd - odstranění kontroly na formát čísla položky (kompatibilní změna)
  4. CV24_Vysledovka_Vyhlaska503.xsd - odstranění kontroly na formát čísla položky (kompatibilní změna)
  5. iissp_statement.xsd - rozšíření délky datových typů pro identifikaci položek (kompatibilní změna)

Termíny aktivace:

  • prostředí Testování třetích stran: 1. 6. 2016
  • produktivní systém: 10. 6. 2016

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz