Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 30 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 30 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru Balíček č. 30_Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)-2016-01-08.zip.

Balíček č. 30 obsahuje následující změny:
1. Fin_SPO.xsd - aktualizace výkazu podle vzoru pro rok 2016
2. CV76_PKZ.xsd - omezení délky identifikátoru žádanky a řádku

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:
• Aktivace na produkci: 1. 2. 2016
• Aktivace na Testování třetích stran: 11. 1. 2016

Poznámka: Změna vzoru výkazu Fin 2-12M pro rok 2016 bude publikována v rámci XSD balíčku č. 31 s platností od 1. 3. 2016. Změny vzorů ostatních výkazů pro rok 2016 (účetní výkazy včetně PAP, ZAM 1-04U, REF 1-04U) budou publikovány v rámci XSD balíčku č. 32 s platností od 1. 4. 2016.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz