Avízo: Odstávka a omezení provozu systému IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje o odstávkách a omezení provozu systému IISSP v následujících termínech:

  • Od 26. 6. 2015 od 19:00 hod. do 28. 6. 2015 do 23:00 hod.

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném období nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

  • Od 28. 6. 2015 od 23:00 hod. do 3. 7. 2015 do 19:00 hod.

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě. V uvedeném období může docházet k delším odezvám systému. Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit prostřednictvím služby Service Desk.

V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.

  • Od 3. 7. 2015 od 19:00 hod. do 5. 7. 2015 do 23:00 hod.

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném období nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz