Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

CSÚIS - legislativa - Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, včetně odůvodnění

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých vybraných účetních jednotek) je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dokumenty ke stažení - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 03/2013