Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE) - základní informace k modulu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). Modul RISRE je v pilotním provozu pro vybrané kapitoly státního rozpočtu, které byly do tohoto pilotního provozu zařazeny na základě smluvního ujednání s MF. Od února 2012 je využívána funkcionalita rozpočtových opatření (ROP) a dále se plánuje nasazení funkcionality pro oblast platebního styku (PS).

OBSAH

 1. Úvod
 2. RISRE – Základní popis
  • Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření (RISRE/ROP)
  • Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk (RISRE/PS)
  • Základní klíčové procesy - RISRE - realizace rozpočtu 
 3. RISRE – Technické informace
  • Plán odstávek IISSP  - Informace Kompetenčního centra IISSP
  • Dokumentace projektu IISSP
  • Dokumentace ČNB 
 4. RISRE – Metodické informace
  • Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet
 5. RISRE – Právní předpisy
  • Právní předpisy připravené odborem Státní rozpočet
 6. RISRE – Správa číselníků
  • Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP
 7. RISRE – Otázky a odpovědi
  • Základní otázky a odpovědi spojené s přípravou nasazení, aktualizuje tým RISRE v rámci projektu IISSP

Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 04/2012; ke stažení ve formátu Pdf a Word