Informace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2013

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejnilo informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2013.Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.                 

  • Plán odstávek IISSP pro rok 2013

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz