Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP – Verze č. 1.1

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP v souvislosti s připravovaným zahájením zkušebního provozu Křížových kontrol v rámci PAP dne 22.10.2012  uvolňuje aktualizaci dokumentu                 

  • Metodika Křížových kontrol - PAP – Verze č. 1.1

Verze 1.1 obsahuje následující změny:                 

  • Úprava textace kapitoly 6. Způsob opravy zjištěných chyb, která je reakcí na upozornění zaslaná uživateli na Servisdesk IISSP.                     
  • Úprava textace kapitoly 7. Systém urgencí, který bude spuštěn s ohledem na plánované odstávky systému IISSP až dne 5.11.2012                     
  • Do KRK budou vstupovat výkazy PAP, které jsou až ve stavu PROCOK.                     
  • Nebude nastavena předvolená hodnota rozdílu na křížové vazbě 10 000,- Kč v Monitoringu křížových kontrol v rámci Webové aplikace.                     
  • Došlo k odstranění vazeb 32009, 32013 a 32014                     
  • Formální úpravy v dokumentu.                      

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz