Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 24

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb, které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.
Popis změn je v přiloženém dokumentu (CSUIS-Tabulka-kontrol-zmeny_verze-24_08112012.doca 08112012_CSUIS-Tabulka-kontrol-zmeny_verze-24.pdf).                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 24

Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 20. 11. 2012.

  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                     
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz