Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 22 (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 22

Změna v kontrolních vazbách se provádí z důvodu reagovat na zjištění z testovacího provozu PAP pro několik účetních jednotek, proto je platnost stanovena již na 4.6.2012, aby mohl následně v období 11. – 22.6.2012 proběhnout dobrovolný Pilotní provoz PAP.

Veškeré provedené změny se týkají výhradně kontrol VVK, MVK, JVK výkazu PAP:

  • ZQ_VVK030Q001_ZM_PAPK01 ID vazby 1, 2 – upraven popis kontrol
  • ZQ_VVK030Q007_ZM_PAPK04, ZQ_VVK030Q009_ZM_PAPK04 – založeny nové kontroly ID 121 a 122
  • ZQ_MVK030Q003_ZM_PAPK02, ZQ_MVK030Q005_ZM_PAPK02 – upraven popis kontrol
  • ZQ_MVK030Q665_ZM_PAPK03 – upraven popis kontroly
  • ZQ_MVK030Q866_ZM_PAPK03 – úprava typu změny v kontrole
  • ZQ_JVK030Q003_ZM_PAPK06 – doplnění kontroly o PS
  • ZQ_JVK030Q004_ZM_PAPK06 – kontrola zrušena

Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 4.6.2012

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz