Informace Kompetenčního centra IISSP – Pilotní provoz PAP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech připravovaného Pilotního provozu.
Pilotní provoz PAP je připravován v zájmu minimalizace případných chyb jak na straně účetních jednotek (ÚJ), tak na straně CSÚIS. V rámci pilotního provozu bude umožněno ÚJ zasílat výkaz PAP s dále uvedenými parametry a bude jim tak umožněno odladit jeho technickou podobu ještě před produktivním zasíláním od 1.7.2012 >> celý text

Základní časový plán:

  • 4.5.2012 - Spuštění funkčnosti Testování třetích stran pro výkaz PAP.
  • 11. – 22.6.2012 - Pilotní provoz PAP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz