Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 18 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 18 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_18_20121109.zip

Balíček č. 18 obsahuje následující změny:

 1. iissp_cus.xsd: Nový typ zprávy pro předávání obecných informací ÚJ v textové podobě                     
 2. iissp_common.xsd: Aktualizace výčtových typů kvůli novému typu zprávy                     
 3. vmonitor.wsdl (nový soubor): Definice webových služeb VMonitor                     
 4. iissp_vmonitor.xsd (nový soubor): Datové typy pro webové služby VMonitor                     
 5. iissp_messaging.xsd: Rozšíření definice komunikační obálky o nové služby VMonitor                     
 6. CV_31_PAP_CastX.xsd, CV_32_PAP_CastXI.xsd, CV_33_PAP_CastXII.xsd, CV_34_PAP_CastXIII.xsd: odstranění omezení výčtového typu pro element PolozkaCislo                     
 7. UpominkaZaznamUcetni.xsd: rozšíření výčtového typu o nový druh upomínky pro chyby křížové kontroly výkazu PAP                     
 8. cus0001.xsd, cus0002.xsd, cus00017.xsd - aktualizace struktury číselníků                     

Nové webové služby pro VMonitor
Tento balíček obsahuje WSDL a související xsd definice datových typů pro nově nabízené služby VMonitoru. Jedná se o komplementární nabídku webových služeb komponenty pro monitoring zpracování výkazů, která je k dispozici jako součást Webové aplikace.                 

VMonitor poskytuje následující služby:                 

 1. Zajištění přehledu o doručení a stavu zpracování vybraných výkazů za zadané období a jednu nebo více ÚJ.                     
 2. Seznam doručených výkazů (včetně jejich oprav) za zadané období a ÚJ.                     
 3. Získání aktuální stavové zprávy k vybranému výkazu. Doporučujeme tuto službu používat k výpisu aktuálních informací o zpracování výkazu místo tradičního přístupu přes Inbox ZO/NZO.                     
 4. Získání seznamu ZO a NZO registrovaných pro zadanou ÚJ.                     
 5. Získání seznamu ÚJ registrovaných pro přihlášenou ZO/NZO                     
 6. Získání přehledu o provedených Křížových kontrolách výkazu PAP                     
 7. Získání detailních informací na úrovni jednotlivých vazeb Křížových kontrol                     

Detailní informace a popis Webových služeb naleznete v souběžně publikované aktualizaci Technického manuálu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 15.11.2012
 • Pro Produktivní systém: od 1.12.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz