Aktualizována Metodika tvorby PAP (vč. příloh č. 1 - 3)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje

  • první aktualizaci Metodiky tvorby PAP – úpravy se týkají doplnění informací k Příloze č. 3 v textu a formálních oprav, všechny změny jsou žlutě podbarveny
  • druhou aktualizaci Přílohy č. 2 Číselník Partneři k této Metodice - zrušení nadbytečného řádku v části Nerezidenti pro Českou republiku, kód CZ, červeně podbarven, a
  • novou Přílohu č. 3 k této Metodice s názvem PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, tento soubor ve své původní verzi byl součástí zipu Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. zveřejněného 30. prosince 2011. Ve srovnání s původní verzí zveřejněnou dne 30.12.2011 byly provedeny pouze následující úpravy:
    • v Části IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, doplněny symboly x v Typu změny č. 402 Nákup - nový v osmi položkách – podžluceno,
    • v Části VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, odstraněny symboly x v Typu změny č. 813 Přecenění na reálnou hodnotu ve 12 položkách, u účtů 061 a 062 a jejich analytického členění – podžluceno

Důležitá informace:

Podle této verze Přílohy č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek byla připravena a dne 1.3.2012 zveřejněna aktualizace xsd schématu pro výkaz CV30_PAP_Souhrn v rámci Balíčku č.16.

  • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; publikováno 26.03.2012