Vyhláška č. 437/2011 Sb.

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

ze dne 13. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.; Účinnost 1. 1. 2012.