Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentace pro CSÚIS (V souvislosti se spuštěním nového webu Státní pokladny)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

V souvislosti se spuštěním nového webu Státní pokladny www.statnipokladna.cz/  od 9.6.2011 dochází ke změnám míst uložení informací, na které se odkazuje uživatelská dokumentace.                 

V současné chvíli jsou původní odkazy ve většině případu aktivní, avšak předpokládá se, že toto bude v řádu několika dnů ukončeno.                 

Z uvedeného důvodu dochází k aktualizaci následujících dokumentů, ve kterých je již provedena formální oprava všech odkazů, které se v dokumentech vyskytují:                 

  • Pracovní postup pro Testování třetích stran (CSÚIS - Webová aplikace)
  • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS - Technické informace)
  • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci v CSÚIS (CSÚIS - Technické informace)
  • Technický manuál(CSÚIS - Technické informace)
  • CSÚIS - Otázky a odpovědi

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz