Doplněny další Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

V Otázkách a odpovědích  najdete odpovědi na časté dotazy týkající se např. k: zákonu o účetnictví a vyhlášce č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tzv. inventarizační vyhláška a o přenosech dat do centrálního systému účetních informací státu „CSÚIS“).

Související informace (otázky a odpovědi jsou řazeny dle témat)

 • Otázky a odpovědi - účetní metody a postupy
  • 1.1. Zákon o účetnictví 
  • 1.2. Vyhláška č. 410/2009 Sb. 
  • 1.3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. ("inventarizační vyhláška")
  • 1.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech                         
  • 1.5. ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih                         
  • 1.6. ČÚS č. 703 - Transfery                         
  • 1.7. ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky                         
  • 1.8. ČÚS č. 705 - Rezervy                         
  • 1.9. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • 1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby
  • 1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Otázky a odpovědi - operativní účetní záznamyNově 4.10.2011
 • Otázky a odpovědi - technické                        
 • Dotazy byly zaslány prostřednictvím informační elektronické adresy ucetnireforma@mfcr.cz. Ministerstvo financí je zobecnilo podle témat a průběžně k nim zveřejňuje své vyjádření.                     

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 4.10.2011