Upozornění MF k Registraci Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. do CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Upozornění Ministerstva financí k Registraci Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).             

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).             

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) upozorňuje, že ty účetní jednotky, jejichž kraje zvolily variantu A registrace ZO/NZO provádějí tuto registraci samostatně.             

Jedná se o účetní jednotky z těchto krajů:             

  • Středočeský,
  • Jihočeský,
  • Karlovarský,
  • Olomoucký,
  • Zlínský,
  • Moravskoslezský.

Uvedené subjekty (účetní jednotky) z těchto krajů tak postupují dle postupu, který je uveden na internetových stránkách MF: >> Registrace ZO/NZO             

Ze strany Kompetenčního centra IISSP je doporučeno, aby tyto účetní jednotky zahájily proces registrace ZO/NZO co nejdříve.

Proces registrace ZO/NZO trvá několik dnů a je zcela nezbytný k naplnění požadavků dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech.

Aktuální počty účetních jednotek za jednotlivé kraje, které zahájily proces registrace ZO/NZO a které jej již dokončily, je uveden v dokumentu: >> Stav registrace ZO/NZO.             

  • Tento dokument bude pravidelně 1x za týden aktualizován.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz