Upozornění Kompetenčního centra IISSP - procesy pro dokončení registrace ZO/NZO v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Vzhledem k opakujícím se skutečnostem, které působí komplikace při dokončení registrace ZO/NZO účetními jednotkami Kompetenční centrum IISSP upozorňuje účetní jednotky, že:                   

  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

je nutné zaslat výhradně Webovou aplikací („inboxem“) a to pod přihlášením zástupce účetní jednotky (statutární  orgán účetní jednotky nebo osoba jím pověřená).

Celý popis registrace ZO/NZO je popsán detailně na webu MF- zejména v dokumentu:                   

  • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu - a to v kapitole:  A. Účetní jednotka

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 8.07.2010