Registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) v CSÚIS pro: územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí a krajů

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Na základě § 5, odst. 4 a odst. 5 zvolily jednotlivé krajské úřady způsob, jakým způsobem budou jednotlivé subjekty v rámci kraje předávat účetní záznamy a finanční výkazy.

Z uvedeného rozdělení vyplývá i způsob registrace Zodpovědných osob/Náhradních zodpovědných osob do CSÚIS.

1) Kraje: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

 • zvolily způsob předávání účetních záznamů a finančních výkazů a tedy i způsob registrace ZO/NZO takový, že jednotlivé subjekty (účetní jednotky) těchto krajů provádějí předávání účetních záznamů a finančních výkazů samostatně a tedy i proces registrace ZO/NZO probíhá samostatně bez zásahu krajského úřadu do tohoto procesu registrace.
 • Uvedené subjekty (účetní jednotky) tak postupují dle postupu, který je uveden na internetových stránkách MF:
  • Registrace ZO/NZO

Upozornění:
MF upozorňuje, že celý proces registrace ZO/NZO do CSÚIS podle dosavadních zkušeností trvá několik týdnů.
Vzhledem k naplnění zákonných povinností je tedy nezbytné, aby jednotlivé subjekty (účetní jednotky) zahájily proces registrace ZO/NZO co nejdříve – v nejbližších dnech.

 

2) Kraje: Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Jihomoravský a Hlavní město Praha

 • zvolily způsob předávání účetních záznamů a finančních výkazů a tedy i způsob registrace ZO/NZO takový, že jednotlivé subjekty (účetní jednotky) těchto krajů provádějí předávání účetních záznamů a finančních výkazů prostřednictvím krajského úřadu a tedy i proces registrace ZO/NZO probíhá prostřednictvím krajského úřadu.
 • Uvedené subjekty (účetní jednotky) tak postupují dle postupu, který jim bude sdělen příslušným krajským úřadem.
 • Jednotlivé subjekty (účetní jednotky) těchto krajů, které již zažádaly o registraci ZO/NZO samostatně budou přeregistrovány dle pokynů příslušného krajského úřadu.

 

3) Kraj Vysočina

 • zvolil způsob předávání účetních záznamů a finančních výkazů takový, že jednotlivé subjekty (účetní jednotky) tohoto kraje provádějí předávání účetních záznamů a finančních výkazů samostatně.
 • Krajský úřad kraje Vysočina však provede úvodní centrální sběr identifikačních údajů ZO/NZO od jednotlivých subjektů (účetních jednotek) za kraj Vysočina a provede centrální předání těchto identifikačních údajů Správci CSÚIS (Ministerstvo financí).
 • Jednotlivé subjekty (účetní jednotky) tedy nezasílají samostatně Registrační formulář.
 • Identifikační údaje ZO/NZO jsou tedy na základě sběru od jednotlivých subjektů (účetních jednotek) Krajským úřadem kraje Vysočina zaslány Správci CSÚIS centrálně.
 • Uvedené subjekty (účetní jednotky) tak zahajují proces registrace ZO/NZO dle postupu, který jim bude sdělen příslušným Krajským úřadem kraje Vysočina.
 • Následné dokončení celého registračního procesů ZO/NZO bude již probíhat samostatně mezi Správcem CSÚIS (Ministerstvo financí) a jednotlivými subjekty (účetními jednotkami) a jednotlivými ZO/NZO. Toto bude tedy probíhat již bez zásahu krajského úřadu.
 • Tedy bude se již dále řídit postupem uvedeným v dokumentech, které jsou k dispozici na internetových stránkách MF:
  • Registrace ZO/NZO
 • Jednotlivé subjekty (účetní jednotky) kraje Vysočina, které již zažádaly o registraci ZO/NZO samostatně budou přeregistrovány dle pokynů Krajského úřad kraje Vysočina.

Ministerstvo financí žádá jednotlivé subjekty (účetní jednotky), aby způsob komunikace k uvedené problematice přizpůsobily nastaveným specifikám dle jednotlivých krajů.

Doplňující informace - Kontakty

Přesto samozřejmě - v případě nejasností - lze svoje dotazy, připomínky zaslat na e-mailovou adresu Kompetenčního centra IISSP:

 • kc.iissp@mfcr.cz, které zajišťuje roli Správce CSÚIS, odkud bude dotazovateli odpovězeno.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 07.05.2010