Informace Kompetenčního centra IISSP - přechodné omezení uživatelů při zpracování finančních a účetních výkazů v CSÚIS – v rozmezí: 21. – 22.12.2010

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                   

Ve dnech 21. – 22.12.2010 budou v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) prováděny technické úkony s cílem zajistit zrychlení doby odezvy tohoto systému. Z uvedeného důvodu tak dojde k přechodnému omezení uživatelů CSÚIS a to následujícím způsobem:                   

  • od úterý 21.12.2010, od 9 hodin do středy 22.12.2010, do 13 hodin– dojde k pozastavení zpracování těch finančních a účetních výkazů, které nemají být v prosinci standardně zpracovávány (zpožděné výkazy, opravné výkazy za předchozí měsíce)                       
  • od úterý 21.12.2010, od 17 hodin do středy 22.12.2010, do 13 hodin– dojde k pozastavení zpracování finančních a účetních výkazů, které mají být v prosinci standardně zpracovávány                       

V uvedenou dobu bude nadále funkční přijímání výkazů a potvrzení o přijetí výkazů do CSÚIS. Výše uvedeným způsobem bude omezeno až následné zpracování výkazů v CSÚIS a zasílání stavových zpráv.                   

Zpracování výkazu a zasílání stavových zpráv bude postupně nabíhat od středy 22.12.2010, od 13 hodin.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz