Aktuální informace Kompetenčního centra IISSP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktuální informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).             

Dříve zveřejněné očekávatelné doby odezvy jsou nadále platné:             

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem                 
  • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 30 minut od přijetí                 
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí                 
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí                 

Na základě provedených optimalizačních kroků je však aktuální stav zpracování v současné době následující:

  • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
  • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží maximálně do 15 minut od přijetí
  • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží maximálně do 3 hodin od přijetí
  •  doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží maximálně do 3 hodin od přijetí

              

2. KC IISSP informuje, že hlášení zaslaná účetními jednotkami (ZO/NZO) na e-mailovou adresu servicedesk@sd-stc.czjsou v současné době zpracovávány zcela standardním způsobem a účetní jednotky (ZO/NZO) obdrží úvodní reakci na svoje hlášení maximálně v řádu hodin.Poté již následuje standardní proces řešení každého hlášení.             

              

3. KC IISSP považuje v současné době situaci, která vznikla v důsledků úvodního plného náběhu předávání všech stanovených finančních výkazů a účetních záznamů všemi účetními jednotkami do CSÚIS za stabilizovanou.             

KC IISSP děkuje touto cestou všem účetním jednotkám (ZO/NZO) a dále krajským úřadům, které zajišťovaly podporu účetním jednotkám (ZO/NZO) po své komunikační linii, za trpělivost a pochopení, se kterou přistoupily k plnému náběhu celého systému CSÚIS.

KC IISSP děkuje všem softwarovým, účetním, poradenským a všem dalším firmám - zajišťujícím podporu účetních jednotek (ZO/NZO) - za tuto podporu a dále jim děkuje za všechny zaslané podnětné návrhy a připomínky, které vznikly při náběhu CSÚIS do plného provozu a za dosavadní spolupráci s KC IISSP.

              

4. KC IISSP ubezpečuje, že nadále provádí kroky k optimalizaci systému CSÚIS a dále provádí technické úpravy v rámci systému CSÚIS, které reagují na vznesené připomínky s cílem, aby další zpracování finančních výkazů a účetních záznamů probíhala pro uživatele příjemnějším způsobem.             

              

5. KC IISSP nadále bude průběžně informovat o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS na internetových stránkách Ministerstva financí.             

              

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 12.08.2010