Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

  • Registrační formulář ZO/NZO- Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)
    Provedená aktualizace spočívá:
    - v doplnění pole pro Podpis

Podpis je vyžadován pouze v případě, že Registrační formulář je předáván Správci CSÚIS v listinné podobě.
Při předávání Registračního formuláře v elektronické podobě
(předání datovou schránkou nebo e-mailem na adresu: registraceZO@mfcr.cz) se Podpis nevyžaduje.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz