Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:

  • Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 10.6.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.3 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:

  • Bod H – zařazení informací k hromadné registraci ZO/NZO
  • Bod J – aktualizace obsahových kontrol
  • Bod O – aktualizace kontaktních informací

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz