Upozornění Kompetenčního centra IISSP - Vlastní proces registrace v systému CSÚIS trvá 10 pracovních dnů

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):

Vlastní proces registrace v systému CSÚIS podle současných zkušeností trvá 10 pracovních dnů (od přijetí registračního formuláře po aktivaci ZO/NZO v systému IISSP - CSÚIS).

Organizačním složkám státu, které zahajují zasílání svých výkazů do CSÚIS - odeslání prvního výkazu (NAR 1 – 12 U za období leden 2010) do 19.2.2010 - je z výše uvedeného důvodů doporučeno, aby zahájili svoji registraci a zaslali svoje registrační formuláře dle Popisu postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby, náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v CSÚIS nejpozději do 8.2.2010, aby tyto mohly být dále procesovány tak, aby celý registrační proces byl včas ukončen a aby mohly organizační složky státu zaslat svůj výkaz do požadovaného termínu 19.2.2010.