Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok v amerických dolarech pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb.

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 10. srpna 2023 sazbu peněžního plnění nahrazující úrok pro běžné účty v amerických dolarech ve výši 0,00 % p. a. 

Bližší informace jsou dostupné zde: Peněžní plnění nahrazující úrok