Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok termínovaných vkladů v jednotné evropské měně pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb.

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 a 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 1. července 2023 sazby peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši:

  • 0,50 % p. a. pro termínované vklady se splatností 3 měsíce,
  • 1,00 % p. a. pro termínované vklady se splatností 6 měsíců,
  • 1,50 % p. a. pro termínované vklady se splatností 9 měsíců,
  • 2,50 % p. a. pro termínované vklady se splatností 12 měsíců.

Bližší informace jsou dostupné zde: Peněžní plnění nahrazující úrok