Platební účty a další informace

Praktické informace pro klienty státní pokladny o platebních účtech a souvisejících službách.

ilustrace

Platební účty vedené mimo ČNB

Praktické informace pro klienty státní pokladny o vedení platebních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a o souvisejících službách.

Formuláře pro žádost o souhlas Ministerstva financí s vedením účtů u bank a ostatních poskytovatelů platebních služeb.

Formulář pro poskytnutí informací Ministerstvu financí o zůstatcích na účtech mimo Českou národní banku.

Platební účty vedené ČNB

Praktické informace pro klienty státní pokladny související s vedením platebních účtů u České národní banky a službami, které Česká národní banka poskytuje k platebním účtům u ní vedených.

Peněžní plnění nahrazující úrok

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 zákona č. 218/2000 Sb. obdrží od Ministerstva financí namísto úroku peněžní plnění tento úrok nahrazující.

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 11 až 13 a 15 až 17 se mohou za účelem zvýšení efektivity řízení likvidity státní pokladny s Ministerstvem financí dohodnout, na zřízení termínovaného vkladu v korunách českých a jednotné evropské měně s nárokem na peněžní plnění nahrazující úrok.