Kontakty

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 30. 1. 2015
  • Změna e-mailové adresy na Service Desk

Kontaktní e-mailové adresy na Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) a možnosti další komunikace ohledně aktivit zajišťovaných ze strany KC IISSP

Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci s Kompetenčním centrem IISSP:

kc.iissp@mfcr.cz

  • Určena pro obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP, např. zasílání informací o odstávkách systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zasílání odpovědí na tyto dotazy

servicedesk@spcss.cz  

  • Určena pro zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády) registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
  • Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli
  • Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP

registraceZO@mfcr.cz

  • Určena výhradně pro příjem registračních formulářů ZO/NZO od účetních jednotek v rámci CSÚIS, které nemají aktivní datovou schránku

ciselnikUJ@mfcr.cz

  • Určeno výhradně pro příjem formulářů pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS