Změna technických parametrů komunikace v IISSP – podporované kryptografické sady v prostředí IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že dne 3. 6. 2021 ve večerních hodinách odstraní ze seznamu podporovaných kryptografických sad ty, které neodpovídají aktuálním doporučením NÚKIB.

Technicky bude prostředí IISSP podporovat následující kryptografické sady:

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 128 TLS1.2 AES-GCM SHA256
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 256 TLS1.2 AES-GCM SHA384
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 128 TLS1.2 AES SHA256
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 256 TLS1.2 AES SHA384
ECDHE-RSA-AES128-CBC-SHA 128 TLS1.2 AES SHA
ECDHE-RSA-AES256-CBC-SHA 256 TLS1.2 AES SHA

Změna nastavení byla provedena na prostředí Testování třetích stran, kde je nyní k dispozici ve finálním nastavení pro ověření komunikace.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz