Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu

odbor 75 – Výkaznictví státu a odbor 12 – Financování územních rozpočtů
odbor 75 – Výkaznictví státu a odbor 12 – Financování územních rozpočtů

Vydáno

Ministerstvo financí (odbor 75 – Výkaznictví státu a odbor 12 – Financování územních rozpočtů) zveřejnuje stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu.

Stanovisko k předávání účetních záznamů a finančních výkazů do CSÚIS