Informace k vykazování identifikátoru veřejné zakázky

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

K vykazování identifikátoru veřejné zakázky v části X. Pomocného analytického přehledu sdělujeme, že veřejná zakázka může nabývat hodnot jak identifikátoru, který je nastaven v systému CSÚIS a jehož formát je publikován v Metodice tvorby PAP, tak i nového identifikátoru dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V případě předávání PAP za rok 2016 nebudeme požadovat vykazování dle registru smluv ani nový formát číslování veřejných zakázek uváděný ve Věstníku. Tzn., pokud účetní jednotka vykazuje číslování veřejné zakázky podle původního formátu a dle Metodiky tvorby PAP, zašle identifikátor v tomto formátu. Pokud účetní jednotka postupuje při číslování veřejné zakázky již podle nového zákona, tj. používá formát číslování 12-timístné číslo, identifikátor nebude uvádět.

Zdroj: Odd. 2803 - Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS