CSÚIS - Aktualizace Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 1. 2013

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností

Ministerstvo financí - odbor Účetnictví a Audit zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů -  ke stažení ve formátu Zip .

Soubory ke stažení - na portálu MF - Účetní reforma veřejných financí - Platná metodika tvorby PAP

nebo samostatné přílohy

Důležité upozornění:

V aktualizaci Metodiky tvorby PAP k 1.1.2013 neřešeny:

  • Metodika křížových kontrol – PAP („ KRKy“ )
  • průtokové transfery včetně EU toků

Tyto problematiky budou řešeny a zveřejněny pro rok 2013 samostatně. Dne 31. 1. 2013 je publikována na webu Státní pokladny aktualizace Metodiky KRK platná pro zpracování roku 2012.

Související informace

Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

  1. Technický manuál centrálního systému účetních informací státu na webu Státní pokladny, 
  2. Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS  na webu Státní pokladny,
  3. Metodika KRK platná pro zpracování roku 2012 na webu Státní pokladny. 

  4.  

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Metodika tvorby PAP; publikováno 31.1.2013