Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) - pro CSÚIS - s navrhovanou účinností od 1. ledna 2011

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí dne 30. 9. 2011 předložilo do vnějšího  připomínkového řízení materiál „ Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)“. Jedná se o návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.                 

Důvodem předložení návrhů vyhlášek je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (viz. Schéma procesů monitorování a řízení veřejných financí ) na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) jakož i z nařízení o aplikaci Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

První předání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu se předpokládá za první pololetí roku 2012.

Účinnost návrhů vyhlášek se navrhuje od 1. ledna 2012.

Související informace - Dokumenty ke stažení

 • Bodové znění novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Bodové znění novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. 
  • Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. (PAP)                          
 • Platné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
 • Platné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn                      
 • Schéma procesů monitorování a řízení veřejných financí 
 • Metodika tvorby pomocného analytického přehledu
  • Příloha č. 1 - Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou
  • Příloha č. 2 - Číselník Partneři

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 05.10.2011