2011

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2011.

ilustrace

Vydáno

Vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2012

ze dne 13. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.;
Účinnost 1. 1. 2012

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2012 , publikováno 12/2011, ke stažení ve formátu Pdf nebo Zip (upozornění - velký soubor více než 65 Mb

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu – pro CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.10
  Změny jsou zahrnuty v souborech:                      
  • CSUIS_Technicky_manual_22122011.pdf
  • 22122011_CSUIS_Technicky_manual.doc

Verze 1.10 obsahuje následující změny:

 1. Kapitola A – rozšíření o subkapitolu „Záhlaví zprávy sestávající se z více částí“                     
 2. Kapitola A – subkapitola „Definice jednotlivých zpráv“                     
  • Zrušení účetních záznamů (výkazů) typu Univerzal                         
  • Zrušení účetních záznamů (výkazů) pro Jiné účetní záznamy                         
  • Doplnění Finančních výkazů o výkaz: ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou                         
  • Doplnění o Výkazy pro monitorování a řízení veřejných financí                         
 3. Kapitola B – rozšíření o subkapitolu „Přenos zpráv s přílišnou velikostí“                     
 4. Kapitola C – v subkapitole „Seznam chybových kódů“ doplněna chyba s ID: ERRVAR                     
 5. Kapitola I – v subkapitole „Kontroly obsahu“ provedeno doplnění typů kontrol o tzv. křížové kontroly.                     
 6. Provedení drobných formálních změn a aktualizace některých webových odkazů                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Pomocný analytický přehled (PAP) – XSD schémata - platná pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje příslušná XSD schémata pro přípravu XML PAP k finální verzi Pomocného analytického přehledu (PAP) ve znění vyhlášky č. 437/2011 Sb. (bude zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 28.12.2011), kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
  • CSUIS-PAP_xsd_schemata_20111222_PAP.zip
 • Dotazy k technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 27.12.2011; ke stažení ve formátu Zip

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 14

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 14 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_14_20111118

Balíček č. 14obsahuje následující změnu:                 

 1. Aktualizace sdíleného slovníku datových prvků IS DP ISVS                     
 2. Fin_SPO-RIS.xsd, Fin_2_04_U.xsd, Fin_2_12_M.xsd, Fin_SPO.xsd, NAR_1_12_U.xsd - přidání kontroly duplicitních čísel řádků                     
 3. iissp_messaging.xsd - povolení více elektronických podpisů v elementu EnvelopeFooter                     
 4. Odstranění univerzální varianty rozvahy a výsledovky (odstranění souborů CV1_Rozvaha_Univerzal.xsd, CV2_Vysledovka_Univerzal.xsd)                     
 5. CV2_Vysledovka_*.xsd - odstranění elementu VysledekHospodareni.                     
 6. Globální změna: zpřísnění kontroly hodnot pro datové prvky typu datum – nyní je možné použít pouze datum mezi roky 1900 - 2099 a speciální hodnotu "9999-12-31" v případech, kde je tak určeno metodickým pokynem.                     
 7. iissp_messaging.xsd - rozšíření dotazu na seznam zpráv v inboxu (element SeznamZpravPozadavek) o možnost filtrovat podle IČ vyplněním nepovinného elementu IC.                     
 8. CV19_SoupisPodminenychPohledavek.xsd, CV20_SoupisPodminenychZavazku.xsd, CV22_SoupisDisponibilnihoMajetku - kontrola kladné hodnoty finanční částky u elementů Castka, OceneniHodnotaRealna, OceneniHodnotaCizi, OceneniMenaCizi                     

Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 5.12.2011
 • Pro Produktivní systém:  od 1.1.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Pomocný analytický přehled (PAP) – připravovaná XSD schémata, připravované změny Technického manuálu – pro CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • KC IISSP publikuje k verzi Pomocného analytického přehledu (PAP) ze dne 16.11.2011  připravovaná příslušná XSD schémata pro přípravu XML PAP.
  Nejedná se o finální verze XSD, může dojít k některým drobným úpravám, nemělo by však dojít k zásadní změně struktury.
  Finální verze XSD pro PAP bude zveřejněna následně po definitivním schválení novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.                     
  • xsd_schemata_20111125_PAP_PRERELEASE.zip
 • Předpokládané změny do Technického manuálu vyvolané zaváděním Pomocného analytického přehledu jsou následující:                     
  • V souvislosti se zpracováním výkazu PAP bude Technický manuál obsahovat i návod pro rozdělení výkazů PAP do více částí a jejich postupné zaslání, pokud velikost výsledného XML přesáhne 5 MB                         
  • Aktualizovaná verze Technického manuálu bude zveřejněna následně po definitivním schválení novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.                         
 • Dotazy k připravovanému technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 18

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 18

Provedená aktualizace:                 

V kontrolních vazbách došlo ke změnám ve výkazu č. 52 FIN2-04U (vznikly nové kontrolní vazby) a pro výkaz č. 61 ZAM1-04U.                 

 1. Závazné ukazatele FIN2-04U
  Přidání nových VVK do kontrolních vazeb (všechny s tolerancí 0):
  • Vazba 1270, která kontroluje rovnost položky Fin-7201 a sumu položek Fin 7202+7203+7204 pro kapitolu 345                         
  • Vazba 1554 kontrolující rovnost položky Fin-7201 a sumu položek § 6310 byla doplněna o položku 5169, platí pro část II a kapitolu 396                         
 2. Dále byly přidány tyto kontrolní vazby, kontrolující vždy rovnost levé a pravé strany, definovány následujícím způsobem:
  • Vazba 1555    Fin-7130 =   T(2, 3, 4) pro část I a pro všechny kapitoly 301  až  398                         
  • Vazba 1556    Fin-7202 =   §5420; P 5022 platící pro část II a kapitolu 336                         
  • Vazba 1557    Fin-7202 =   § (6114,6115,6116,6117); T(5,6) pro část II a kapitolu 345                         
  • Vazba 1558    Fin-7203 =   § 6149; T (5,6) pro část II a kapitolu 345                         
  • Vazba 1559    Fin-7392 =   § 4349; PSP (521,522) pro část II a kapitolu 313                         
 3. ZAM1-04U
  • Přibyl nový list ZAM1-04U, kde jsou popsány nové kontrolní vazby pro tento výkaz. Jedná se o srovnání hodnot ukazatelů Rozpočet po změnách - počet zaměstnanců v ročním průměru (ZU_ZMRPZ2) a Skutečnost od počátku roku prům. přepočtený počet zaměstnanců (ZU_ZMSKUT).                         
  • Pro tuto kontrolu vznikly dvě kontrolní vazby:
   • Vazba 1560 je definována tak, že pokud se ukazatel ZU_ZMRPZ2 rovná hodnotě 0, musí se také ukazatel ZU_ZMSKUT rovnat hodnotě 0. V opačném případě dochází k defektu.                             
   • Vazba 1561 je definována tak, že pokud ukazatel ZU_ZMRPZ2 obsahuje hodnotu, musí ukazatel ZU_ZMSKUT také obsahovat hodnotu (tzn. různou od 0). V opačném případě dochází k defektu.                             
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                     
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 25.11.2011, od 19 hodin - do 27.11.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 25.11.2011, od 19 hodin - do 27.11.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Pomocný analytický přehled (PAP) - pro CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • Předpokládané změny do Technického manuálu vyvolané zaváděním Pomocného analytického přehledu (PAP) a příslušná XSD schémata budou publikována na webu SP nejpozději do 28.11.2011.                   
 • Dotazy k připravovanému technickému řešení PAP v rámci CSÚIS je možno zasílat standardní cestou na ServiceDesk nebo na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Příprava nových XSD schémat platných pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 • Od 1.1.2012 nebude možno pro vytváření XML účetních výkazů dále používat univerzální XSD, ale bude nutné využít konkrétní typ XSD, který přísluší dané účetní jednotce.
  Například příspěvková organizace již nebude moci využít XSD CV1_Rozvaha_Univerzal, ale správně CV1_Rozvaha_PO.                     

V systému CSÚIS budou od 1.1.2012 zavedeny 2 nové kontroly:                 

 • Výkazy XML vytvořené dle univerzálního XSD nebudou dále přijímány                     
 • V případě, že účetní jednotka použije pro sestavení výkazu jiný typ XSD, než jí přísluší, výkaz bude odmítnut                     

Z balíčku XSD platného k 1.1.2012 budou odstraněny následující 2 XSD:                 

 • CV1_Rozvaha_Univerzal                     
 • CV2_Vysledovka_Univerzal                     

Nový balíček XSD schémat bude uveřejněn do konce letošního roku. -Je zveřejněn: Balíček č. 14 - ze dne 30.11.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - od 19.11.2011, od 8 hodin - do 20.11.2011, do 20 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 19.11.2011, od 8 hodin - do 20.11.2011, do 20 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci ke Státní pokladně, která byla prezentována na výjezdních poradách  náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka  pracovníkům krajských úřadů.

Vydáno

Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci ke Státní pokladně, která byla prezentována na výjezdních poradách náměstka ministra financí Mgr. Zdeňka Zajíčka  pracovníkům krajských úřadů.OBSAH                 

 • ÚČETNICTVÍ STÁTU  - od 01.2010 - 2012
 • PLATEBNÍ STYK - 01/2012
 • ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ - 01/2012
 • PŘÍPRAVA ROZPOČTU - 07/2012

Zdroj: MF - odbor 38  Řízení ICT; odd. 383 Projektování a rozvoj Státní pokladny; publikováno 04.11.2011, ke stažení ve formátu Pdf

Vydáno

Záznam ze semináře ze dne 18. října 2011 - k návrhu na zavedení předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do CSÚIS

Záznam semináře pořádaného Ministerstvem financí, odbory 28 - Účetnictví a audit a 37 - Finanční politika, ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Českou národní bankou a dodavateli projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny k vnějšímu připomínkového řízení k materiálu Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), č.j. 28/75213/2010-282. Seminář byl určen metodikům účetnictví jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a krajských úřadů.

Seminář byl určen zejména:

 • k podání komplexních informací k legislativnímu návrhu č.j. 28/75213/2010-282                     
 • k upřesnění požadavků na úpravy software účetních jednotek v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS                     

Přehrajte si, prosím:

 • Záznam prezentace Ing. Dagmar Sojkové  - Pomocný analytický přehled pro potřeby monitorování a řízení veřejných financí– I. část
 • Záznam prezentace Ing. Dagmar Sojkové  - Pomocný analytický přehled pro potřeby monitorování a řízení veřejných financí– II. část
 • Záznam prezentace Ing. Jaroslava Sixty, Ph.D. -  Nefinanční aktiva
 • Záznam prezentace Ing. Tomáše Jindřicha  - Technické otázky pomocného analytického přehledu v CSÚIS

Plný obsah prezentovaného materiálu:

 • Pomocný analytický přehled pro potřeby monitorování a řízení veřejných financí
 • Nefinanční aktiva
 • Technické otázky pomocného analytického přehledu v CSÚIS

Zdroj: MF - odbor 28 - Účetnictví a audit: publikováno 11/2011, materiály ke stažení ve formátu Pdf

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 17

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 17

Provedené aktualizace:                 

 1. Vytvoření kontrolních vazeb pro výkaz č. 23 – Rozvaha zdravotních pojišťoven (zpracovaná podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších přepisů).                     
  • Jedná se o kontrolu rovnosti součtových řádků a jednotlivých položek pro aktiva, pasiva a kombinace aktiv a pasiv. U všech kontrol platí vazby pro všechny sloupce, kromě kontroly pasiva celkem x aktiva celkem, zde se kontrolují pouze sloupce čistá výše a minulé období.                         
  • Všechny kontroly jsou prováděny s tolerancí 0.
  • V aktuální tabulce pro popis těchto kontrol vznikl nový list ROZVAHA_ZP.                         

V systému bylo aktivováno k 20.10.2011.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Novela Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky)

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 5ze dne 20.10.2011 novelu Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Zároveň zveřejňuje platné znění s vyznačením změn a úplné znění tohoto standardu i jeho přílohy č. 1 včetně komentáře.Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011.

Obsah 

 • Bodové znění novely Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5 ze dne 20.10.2011
 • Platné znění Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku s vyznačením změn¨
 • Úplné znění Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Platné znění Přílohy č. 1 k Českému účetnímu standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku s vyznačením změn
 • Úplné znění Přílohy č. 1 k Českému účetnímu standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Komentář k novelizaci Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku zveřejněné ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5ze dne 20. října 2011

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 24.10.2011

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 28.10.2011, od 19 hodin - do 30.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:             

 • od 28.10.2011, od 19 hodin - do 30.10.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.             

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.             

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Infomace Kompetenčního centra IISSP – Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2012.Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.
Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

 • Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Mimořádná odstávka systému IISSP - dnes - od 7.10.2011, od 22 hodin - do 7.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:             

 • od 7.10.2011, od 22 hodin - do 7.10.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.             

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.             

Jedná se o mimořádnou plánovanou odstávku systémuz technických důvodů.             

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) - pro CSÚIS - s navrhovanou účinností od 1. ledna 2011

Ministerstvo financí dne 30. 9. 2011 předložilo do vnějšího  připomínkového řízení materiál „ Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)“. Jedná se o návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.                 

Důvodem předložení návrhů vyhlášek je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí (viz. Schéma procesů monitorování a řízení veřejných financí ) na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) jakož i z nařízení o aplikaci Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

První předání Pomocného analytického přehledu do Centrálního systému účetních informací státu se předpokládá za první pololetí roku 2012.

Účinnost návrhů vyhlášek se navrhuje od 1. ledna 2012.

Související informace - Dokumenty ke stažení

 • Bodové znění novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Bodové znění novely vyhlášky č. 383/2009 Sb. 
  • Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. (PAP)                          
 • Platné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn
 • Platné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb., s vyznačením navrhovaných změn                      
 • Schéma procesů monitorování a řízení veřejných financí 
 • Metodika tvorby pomocného analytického přehledu
  • Příloha č. 1 - Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou
  • Příloha č. 2 - Číselník Partneři

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 05.10.2011                 

Vydáno

Doplněny další Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - operativní účetní záznamy

V Otázkách a odpovědích Odkaz na Portál MF - Účetní reforma VFnajdete odpovědi na časté dotazy týkající se např. k: zákonu o účetnictví a vyhlášce č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tzv. inventarizační vyhláška a o přenosech dat do centrálního systému účetních informací státu „CSÚIS“).

Související informace (otázky a odpovědi jsou řazeny dle témat)

 • Otázky a odpovědi - účetní metody a postupy
  • 1.1. Zákon o účetnictví 
  • 1.2. Vyhláška č. 410/2009 Sb. 
  • 1.3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. ("inventarizační vyhláška")
  • 1.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech                         
  • 1.5. ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih                         
  • 1.6. ČÚS č. 703 - Transfery                         
  • 1.7. ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky                         
  • 1.8. ČÚS č. 705 - Rezervy                         
  • 1.9. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • 1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby
  • 1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Otázky a odpovědi - operativní účetní záznamyNově 4.10.2011
 • Otázky a odpovědi - technické                        
 • Dotazy byly zaslány prostřednictvím informační elektronické adresy ucetnireforma@mfcr.cz. Ministerstvo financí je zobecnilo podle témat a průběžně k nim zveřejňuje své vyjádření.                     

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 4.10.2011                 

Aktualizováno

Aktualizovány - Další metodické pomůcky (příklady účtování - Účetní reforma veřejných financí) - s platností od 1.10.2011

 • Aktualizovány - Další metodické pomůcky (příklady účtování - Účetní reforma veřejných financí) - s platností od 1.10.2011 

Dokumenty ke stažení                 

 • 20.04.2011 - Metodický pokyn - Příklady účtování pro obce a DSO Jihočeského kraje- aktualizováno 30. září 2011- s platností od 1.10.2011
 • 15.04.2011 - Metodický pokyn - Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace Jihočeského kraje - aktualizováno 30. září 2011- s platností od 1.10.2011

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 03.10.2011                 

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 30.9.2011, od 19 hodin - do 2.10.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 30.9.2011, od 19 hodin - do 2.10.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci Technického manuálu - pro oblast CSÚIS – verze 1.9
Změny jsou zahrnuty v aktualizovaných souborech:  CSUIS_Technicky_manual_05092011 a  05092011_CSUIS_Technicky_manual

Verze obsahuje následující změny:                 

 1. Strana 12 – formální úprava v XML                     
 2. Strana 15 – aktualizace textu dle již dříve oznámené informace, že retenční doba 180 dnů pro odmazávání zpráv z inboxu, je aktivována od 1.9.2011                      

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Doplněny další Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy a technické otázky (ke dni 31.08.2011)

V Otázkách a odpovědích najdete odpovědi na časté dotazy týkající se např. k: zákonu o účetnictví a vyhlášce č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tzv. inventarizační vyhláška a o přenosech dat do centrálního systému účetních informací státu „CSÚIS“).

Související informace (otázky a odpovědi jsou řazeny dle témat)

 • Otázky a odpovědi - účetní metody a postupy
  • 1.1. Zákon o účetnictví Nově 31.08.2011
  • 1.2. Vyhláška č. 410/2009 Sb.
  • 1.3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. ("inventarizační vyhláška") Nově 31.08.2011
  • 1.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech                         
  • 1.5. ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih                         
  • 1.6. ČÚS č. 703 - Transfery                         
  • 1.7. ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky                         
  • 1.8. ČÚS č. 705 - Rezervy                         
  • 1.9. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • 1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby
  • 1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Otázky a odpovědi - operativní účetní záznamy                     
 • Otázky a odpovědi - technické  Nově 31.08.2011 

Dotazy byly zaslány prostřednictvím informační elektronické adresy ucetnireforma@mfcr.cz. Ministerstvo financí je zobecnilo podle témat a průběžně k nim zveřejňuje své vyjádření.                 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31.08.2011                 

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 3.9.2011, od 6 hodin - do 4.9.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

- od 3.9.2011, od 6 hodin - do 4.9.2011, do 23 hodin

Nebude v systému Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) dostupná  část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů v systému CSÚIS a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o nutnou mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 26.8.2011, od 19 hodin - do 28.8.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 26.8.2011, od 19 hodin - do 28.8.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 13

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 13 - pro oblast CSÚIS.                 

Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_13_01082011

Balíček č. 13 obsahuje následující změnu:                 

 1. Fin_SPO-RIS.xsd: Změna struktury výkazu Fin_SPO-RIS dle aktuálního vzoru                     

Změna se týká pouze výkazu č. 57 Fin_SPO-RIS.xsd, který zasílají státní příspěvkové organizace.
Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od  1.8.2011
 • Pro Produktivní systém: od 1.8.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 29.7.2011, od 19 hodin - do 31.7.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 29.7.2011, od 19 hodin - do 31.7.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 16

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 16

Provedené aktualizace:                 

 1. Hlavní změnou je zavedení kontrolních vazeb pro Operativní účetní záznamy. 
  Aktualizace se týká pouze OSS a Státních fondů.                     
 2. Zavedení MVK pro Operativní účetní záznamy - vazby MVK006Q1 - MVK006Q5                     
 3. Zavedení kontroly závazných ukazatelů pro kapitolu 322 - ID vazby 1526 pro kontroly VVK058Q14 a VVK052Q14                     

V systému bude aktivováno k 1.7.2011.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 24.6.2011, od 19 hodin - do 26.6.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 24.6.2011, od 19 hodin - do 26.6.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentace pro CSÚIS (V souvislosti se spuštěním nového webu Státní pokladny)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

V souvislosti se spuštěním nového webu Státní pokladny http://www.statnipokladna.cz/  od 9.6.2011 dochází ke změnám míst uložení informací, na které se odkazuje uživatelská dokumentace.                 

V současné chvíli jsou původní odkazy ve většině případu aktivní, avšak předpokládá se, že toto bude v řádu několika dnů ukončeno.                 

Z uvedeného důvodu dochází k aktualizaci následujících dokumentů, ve kterých je již provedena formální oprava všech odkazů, které se v dokumentech vyskytují:                 

 • Pracovní postup pro Testování třetích stran (CSÚIS - Webová aplikace)
 • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS - Technické informace)
 • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci v CSÚIS (CSÚIS - Technické informace)
 • Technický manuál (CSÚIS - Technické informace)
 • CSÚIS - Otázky a odpovědi

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 12

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 12 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_12_07062011

Balíček č. 12 obsahuje následující změny:                 

 1. isvs*.xsd - aktualizace slovníku IS DP ISVS (bez dopadů do struktury výkazů)                     
 2. CV21_SoupisPeneznichProstredku.xsd - označení elementu VkladTrvani jako nepovinného                     
 3. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - nepovinnost fondů v části F Přílohy účetní závěrky                     

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od  15.6.2011
 • Pro produktivní systém: od 1.7.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 15

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS – Verze č. 15

Provedené aktualizace:                 

 • Fin 2-04U Obecně - kvůli vložení sloupce Konečný rozpočet do vnitrovýkazových kontrol, došlo k posunu číslování sloupců v částech, kde se sloupec Konečný rozpočet vyskytuje,                   
 • Fin 2-04U Nově vzniklé kontroly - vazby 1524 a 1525, kde se kontroluje, zda položky začínající č. 8 sl. 3 části II se rovnají řádku 3200 sl. 33 části III pro kapitoly 396 a 502 až 511,                   
 • Fin 2-04U Změna kontroly - z vazby 1519 byla vyjmuta rozpočtová položka 3200 a byla vytvořena nová vazba pouze pro tuto rozpočtovou položku 3200, (rovnost 0 pro konečný rozpočet pro všechny kapitoly, kromě 396 a 502-511),                   
 • Fin 2-04U Přípustnosti - úprava přípustnosti kódů NUTS CZ0900, CZ0990 a CZ0999 ve vazbách 1301, 1302 a 1303,                   
 • Fin 2-04U Závazné ukazatele - vazby 1366 a 1367 - byla přidána položka 8215 pro kapitolu 396,                   
 • Změna tolerancí na hodnotu 0 – schválený rozpočet.                   

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP - od 3.6.2011, od 19 hodin - do 5.6.2011, do 23 hodin - a další termíny

1. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 3.6.2011, od 19 hodin - do 5.6.2011, do 23 hodin

 • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

2. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 5.6.2011, od 23 hodin - do 10.6.2011, do 19 hodin

 • dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě.                     
 • V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému.

3. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 10.6.2011, od 19 hodin - do 12.6.2011, do 23 hodin

 • nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 20.05.2011, od 19 hodin - do 22.05.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 20.05.2011, od 19 hodin - do 22.05.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Aktualizace Technického manuálu (pro CSÚIS)

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                 

 • Technický manuál (Verze k 4.05.2011)

Provedená aktualizace – verze 1.7 – je promítnuta do následujícího bodu dokumentu:                 

 • Bod B. Komunikační rozhraní                    
  • Doplněna nová kapitola: „Retence zpráv v inboxu ZO“
   Uvedená kapitola obsahuje pokyn, že s platností od 1.7.2011 budou v inboxu ZO uchovávány pouze zprávy, které nebudou starší než 180 dnů.
   V uvedeném termínu je nutno, aby si Účetní jednotky samostatně zajistili zálohování požadovaných dat v souladu s požadavky Vyhlášky č. 383/2009 Sb.                        

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - 29.04.2011, od 19 hodin - do 01.05.2011, do 23 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 29.04.2011, od 19 hodin - do 01.05.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                 

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2011.
V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.                 

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Plán odstávek IISSP pro rok 2011, publikováno 21.01.2011/aktualizováno: 20.4.2011, ke stažení ve formátu Pdf

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

 1. Odstraněny následující vazby:
  • Fin 2-04U - kontrola VVK052Q009, ID vazby 1308                       
  • Fin 2-04U - kontrola VVK052Q009, ID vazby 1309                       
  • Rozvaha - kontrola VVK001Q3, ID vazby 339                       
  • Fin 2-04U a Fin 2-04U Schválený rozpočet - kontrola VVK058Q13 a kontrola VVK052Q13, ID vazby 1270                       
 2. Přidány následující vazby:
  • Fin 2-04U - kontrola VVK052Q0015, ID vazby 1519                       
  • Fin 2-04U - kontrola VVK052Q0015, ID vazby 1520                       
  • Fin 2-04U a Fin 2-04U Schválený rozpočet - kontrola VVK058Q14 a kontrola VVK052Q14, ID vazby 1517                       
  • Fin 2-04U a Fin 2-04U Schválený rozpočet - kontrola VVK058Q14 a kontrola VVK052Q14, ID vazby 1518                       
  • Fin 2-04U a Fin 2-04U Schválený rozpočet - kontrola VVK058Q14 a kontrola VVK052Q14, ID vazby 1521                       
  • Fin 2-04U a Fin 2-04U Schválený rozpočet - kontrola VVK058Q14 a kontrola VVK052Q14, ID vazby 1522                       

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz                  

Vydáno

Aktualizace dokumentu Základní popis CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                 

 • CSÚIS – Základní popis

Provedená aktualizace spočívá v provedení formálních úprav textu dokumentu a aktualizace webových odkazů.
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Pracovního postupu pro Testování třetích stran manuálu (CSÚIS- Webová aplikace)

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                 

 • Pracovní postup pro Testování třetích stran

Provedená aktualizace spočívá v provedení formálních úprav textu dokumentu a aktualizace webových odkazů.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz                   

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů (pro CSÚIS)

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

 • Závazné ukazatele – změna algoritmů kontrol závazných ukazatelů (dle sestavy 504U).                     
 • Definice změn je pro snazší identifikaci zvýrazněná zeleným podbarvením na přechodně zařazeném listu: „Závaz. ukazatele FIN2-04U_Změny“                     
 • Odstraněny vazby 005 a 011                     
 • Odstraněny vazby 1394 a 1395 – přesun kontroly přípustnosti do validace XSD                     
 • Zavedena vazba 1403 – nepřípustnost CZ0009, CZ0099 a CZ0999 v části X. Fin 2-12M                     
 • Zavedena vazba 1404 -  části IX. výkazu FIN 2-12 M                     
 • Odstraněny vazby 1200, 1234, 1235 – vloženy na portál do sekce „Finanční výkazy ostatní“ pod názvem Kontrola RF a příjmy z EU                     
 • Odstraněna vazba 1189 – vložena na portál do sekce „Finanční výkazy ostatní“ pod názvem Kontrola ZU 7132                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 11

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 11 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_22032011

Balíček č. 11 obsahuje:                 

 1. CV2_RozvahaOSS.xsd - přidání elementu "Výdaje příštích období" v Rozvaze OSS                     
 2. CV21_SoupisPeneznichProstredku.xsd - změna formátu elementu pro předávání čísla bankovního účtu                     
 3. CV1_Vysledovka*.xsd – zavedení níže uvedených nepovinných elementů pro zajištění zpětné kompatibility XSD s rokem 2010.                     

Tato úprava umožňuje prostřednictvím XML účetních výkazů dle definice XSD z balíčku č. 11 zaslat opravu zpětně i pro rok 2010.

 1. A.III.3 (SF, základní)                     
 2. A.III.4 (SF, základní, PO, OSS)                     
 3. B.IV.1 (pouze v VZZ USC)                     
 4. B.IV.3 (základní, PO, OSS)                     
 5. B.IV.4 (SF, základní, PO, OSS)                     

KC IISSP znovu upozorňuje na globální změnu všech elementů typu datum, která byla oznámena již při publikacibalíčku č. 9 a 10 a to s platností od 1.4.2011.

Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazech nebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. To se týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                 

Pozornost je nutno věnovat od 1.4.2011 zejména výkazům NAR 1-12U a Fin 2-12M, které se pro rok 2011 již zasílaly, ale zde bylo umožněno zasílání ještě ve starém datumovém formátu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:                 

 • Pro Testování třetích stran: od  21.3.2011
 • Pro produktivní systém: od 1.4.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 10

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 10 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_04032011
Balíček č. 10 obsahuje:                 

 1. ZAM_1_04.xsd - Nový výkaz ZAM104 - Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou                     
 2. Úpravy textových popisů                     
 3.  iissp_statement.xsd - povolení hodnoty 0.00 v typu FinancniCastkaTisicType                     
 4. CV1*.xsd, CV2*.xsd - Úpravy účetních výkazů dle vyhlášky č. 435/2010 Sb.                     
 5.  Fin_2_04_U_CastIX.xsd, Fin_2_04_U.xsd - sjednocení definice části IX                     
 6. NAR_1_12_U.xsd - změna datového typu elementu RozpocetSchvalenyRokMinuly naFinancniCastkaTisicType                     

KC IISSP znovu upozorňuje na globální změnu všech elementů typu datum, která byla oznámena již při publikaci balíčku č. 9 a to s platností od 1.4.2011.
Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazechnebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. To se týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                 

Pozornost je nutno věnovat od 1.4.2011 zejména výkazům NAR 1-12U a Fin 2-12M, které se pro rok 2011 již zasílaly, ale zde bylo umožněno zasílání ještě ve starém datumovém formátu.                 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Dle Balíčku č. 10 – výkaz č. 58 Fin 2-04U Schválený rozpočet:                     
  • Pro Testování třetích stran: od  3.3.2011
  • Pro produktivní systém: od 7.3.2011
 • Dle Balíčku č. 10 – zbývající výkazy:                     
  • Pro Testování třetích stran: od  14.3.2011
  • Pro produktivní systém: od 1.4.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávky systému a omezení práce v systému IISSP (plánované v měsíci : březen/duben 2011)

1. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 25.3.2011, od 19 hodin - do 27.3.2011, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                     

2. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 27.3.2011, od 23 hodin - do 1.4.2011, do 19 hodin

dojde k omezení práce v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP), kdy IISSP bude provozován v záložní lokalitě.                 

 • V uvedeném období může docházet k horším odezvám systému.                     
 • Jakoukoli nefunkčnost je třeba standardně hlásit na Servicedesk.                     
 • V uvedeném období nebude dostupné Testování třetích stran, Testovací Webová aplikace a aplikace Dávkové výkazy pro testovací prostředí.                     

3. Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                 

 • od 1.4.2011, od 19 hodin - do 3.4.2011, do 23 hodin

o nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                 

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                     
 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace (opravný balíček) XSD schémat č. 9

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

V návaznosti na Informaci KC IISSP zveřejněnou dne 18.1.2011 k aplikaci změn vyplývajících z novel vyhlášek KC IISSP zveřejňuje Aktualizaci (opravný balíček) XSD schémat č. 9 pro doposud publikované technické informace pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_17022011

Z technických důvodů není obsahem uvedené Aktualizace č. 9 XSD schéma pro výkaz ZAM 1-04U. To bude publikováno do 25.2.2011.                 

Aktualizace (opravný balíček) č. 9 obsahuje:                 

 1. Globální změna všech elementů typu datum.                     
  • Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazech nebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. Týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).                         
  • PLATÍ PRO VEŠKERÁ XSD SCHÉMATA !
 2. Úpravy výkazu FIN 2-04 U a odvozených výkazů v souvislosti s novelou Vyhlášky č. 449/2009 Sb. (soubory Fin_2_04_U*.xsd)                     
 3. CV24_Vysledovka_Vyhlaska503.xsd - úprava povinnosti elementů výkazu výsledovky pro zdravotní pojišťovny                     
 4. CV26_PenezniToky_Vyhlaska503.xsd, iissp_cus.xsd, iissp_common.xsd - nový výkaz Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu pro zdravotní pojišťovny                     
 5. NAR_1_12_U.xsd - úprava povinnost elementů v Části II.                     

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS dle Aktualizací (opravných balíčků):                 

 • Dle Aktualizace (opravného balíčku) č. 8:
  • Pro Testování třetích stran:    od  15.1.2011                         
  • Pro produktivní systém - výkaz NAR 1-12U: od 1.2.2011                         
  • Pro produktivní systém - výkaz FIN 2-12M: od 1.3.2011                         
 • Dle Aktualizace (opravného balíčku) č. 9:
  • Pro Testování třetích stran: od  21.2.2011                         
  • Pro produktivní systém: od 1.4.2011                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu: Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědí (ke dni 11.02.2011)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                 

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi (ke dni 11.02.2011)

Na základě úpravy XSD schématu pro komunikační zprávy CSÚIS  se zjednodušila implementace elektronického podpisu výkazů.
Z uvedeného důvodu je aktualizována kapitola C4 dokumentu popisující způsob vytvoření XML Signature:                 

 • Původní popis označení podepisované části XML dokumentu technologií XPointer byl nahrazen popisem znovu umožněného způsobu označení podepisované části XML přes atribut ID                     
 • Dále je doplněna informace pro řešitele, jak vložit více než jeden e-podpis XML tak, aby platnost všech podpisů zůstala zachována                     

Současně je zveřejněno:

 • vzorové příklady elektronicky podepsaných XML  - s jedním elektronickým podpisem:                     
  • vzoryXML_11022011_podepsane_s_ID_atributy                         
 • vzorový příklad elektronicky podepsaného XML s více elektronickými podpisy:                     
  • vzoryXML_11022011_podepsane_2signatures                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Nová verze aplikace Dávkové výkazy (DaVy) – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Ministerstvo financí uvolňuje novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                 

 • Dávkové výkazy (DaVy) – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Popis provedených změn oproti předchozí verzi:                 

 1. Aktualizace serverových certifikátů pro připojení k CSÚIS                     

Upozornění: Uživatelský manuál zůstává nadále ve verzi z 26.10.2010

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

 1. Nové kontroly pro výkaz NAR 1-12U – reakce na změnu struktury výkazu dle vyhlášky č. 403/2010 Sb.                     
 2. Rozšíření kontroly ID VVK052Q5 - vazba ID 1398 rozšířena o část XI.,  vazba ID 1399 rozšířena o část XII.                     
 3. Opraveno ID vazeb u výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu                     
 4. Oprava popisu algoritmu vazby VVK052Q6 u výkazu Fin2-12U                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2011

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2011. V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.
Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

 • Plán odstávek IISSP pro rok 2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace (opravný balíček) XSD schémat č. 8

Ministerstvo financí zveřejňuje Aktualizaci (opravný balíček) XSD schémat č. 8 pro doposud publikované technické informace pro oblast CSÚIS.                 

 • Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_17012011

Aktualizace obsahuje:                 

 • Fin_2_12_M.xsd - úprava xsd výkazu podle Vyhlášky č. 403/2010 Sb.                   
 • NAR_1_12_U.xsd - úprava xsd výkazu podle Vyhlášky č. 403/2010 Sb.                   
 • iissp_statement.xsd - vytvoření výčtového typu NutsKodVycetType k použití pro identifikátory územních celků ve finančních výkazech iissp_cus.xsd,                   
 • iissp_messaging.xsd - přidání nepovinného atributu ID do elementů Message a EnvelopeBody pro usnadnění odkazů při vytváření digitálního podpisu zprávy                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011 bude v systému CSÚIS aplikovaná změna, která vyplývá z novel vyhlášek

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP): V průběhu prvního čtvrtletí roku 2011 bude v systému CSÚIS aplikovaná změna, která vyplývá z novel uvedených
Obsah - témata

 • Na konci roku 2010 vešly v platnost následující vyhlášky (seznam)                   
 • Změny ve vyhláškách zavádějí následující hlavní změny v komunikaci a zpracování v rámci CSÚIS                   
 • Základní dopady změn na straně Účetních jednotek (ÚJ)                   
 • Upřesnění pro zpracování výkazů za rok 2010 a zpracování výkazů roku 2011                   
 • Plán publikace upravených XSD schémat ze strany KC IISSP na webu MF                   

Související informace                 

 • Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace (opravný balíček) XSD schémat č. 9 - ze dne 17.02.2011

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) aktualizaci dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                 

 1. Rozšíření kontrol přípustností pro výkazy FIN 2-12M zaslané od 1.1.2011:                      
  • nově založená kontrola pro nepřípustnou hodnotu: použití Nástroje 87 v části XI. a XII. je nepřípustné (ID 1400)                         
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu: § „6330“ lze použít pouze s rozpočtovými položkami 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5349 v části II. (ID 1401)                         
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu:  s rozpočtovými položkami 5342, 5344, 5345, 5349 lze použít pouze § „6330“ v části II. (ID 1402)                         
 2. Rozšíření kontrol Přípustností pro výkazy FIN 2-04U – detaily v dokumentu na samostatném listu                     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu - Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                 

 • Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností týkající se dané vybrané účetní jednotky. Tuto povinnost splní zasláním vyplněného uvedeného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz

Kompetenční centrum IISSP následně provede kontrolu. V případě schválení provede úpravu číselníku. Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                 

 • Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb. možnost předávat účetní záznamy do CSÚIS náhradní přenosovou cestou.
Přesný popis postupu je popsán v Technickém manuálu  v části D. Metodika provádění přenosů dat. Součástí postupu je použití Formuláře pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS.                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz