Novela Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 5ze dne 20.10.2011 novelu Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Zároveň zveřejňuje platné znění s vyznačením změn a úplné znění tohoto standardu i jeho přílohy č. 1 včetně komentáře.Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011.

Obsah 

  • Bodové znění novely Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5 ze dne 20.10.2011
  • Platné znění Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku s vyznačením změn¨
  • Úplné znění Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • Platné znění Přílohy č. 1 k Českému účetnímu standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku s vyznačením změn
  • Úplné znění Přílohy č. 1 k Českému účetnímu standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
  • Komentář k novelizaci Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku zveřejněné ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5ze dne 20. října 2011

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 24.10.2011