Doplněny další Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy a technické otázky (ke dni 31.08.2011)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

V Otázkách a odpovědích najdete odpovědi na časté dotazy týkající se např. k: zákonu o účetnictví a vyhlášce č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů - tzv. inventarizační vyhláška a o přenosech dat do centrálního systému účetních informací státu „CSÚIS“).

Související informace (otázky a odpovědi jsou řazeny dle témat)

 • Otázky a odpovědi - účetní metody a postupy
  • 1.1. Zákon o účetnictvíNově 31.08.2011
  • 1.2. Vyhláška č. 410/2009 Sb.
  • 1.3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. ("inventarizační vyhláška") Nově 31.08.2011
  • 1.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech                         
  • 1.5. ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih                         
  • 1.6. ČÚS č. 703 - Transfery                         
  • 1.7. ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky                         
  • 1.8. ČÚS č. 705 - Rezervy                         
  • 1.9. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
  • 1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby
  • 1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Otázky a odpovědi - operativní účetní záznamy                     
 • Otázky a odpovědi - technické  Nově 31.08.2011 

Dotazy byly zaslány prostřednictvím informační elektronické adresy ucetnireforma@mfcr.cz. Ministerstvo financí je zobecnilo podle témat a průběžně k nim zveřejňuje své vyjádření.                 

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno dne 31.08.2011