2010

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - přechodné omezení uživatelů při zpracování finančních a účetních výkazů v CSÚIS – v rozmezí: 21. – 22.12.2010

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                   

Ve dnech 21. – 22.12.2010 budou v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) prováděny technické úkony s cílem zajistit zrychlení doby odezvy tohoto systému. Z uvedeného důvodu tak dojde k přechodnému omezení uživatelů CSÚIS a to následujícím způsobem:                   

 • od úterý 21.12.2010, od 9 hodin do středy 22.12.2010, do 13 hodin– dojde k pozastavení zpracování těch finančních a účetních výkazů, které nemají být v prosinci standardně zpracovávány (zpožděné výkazy, opravné výkazy za předchozí měsíce)                       
 • od úterý 21.12.2010, od 17 hodin do středy 22.12.2010, do 13 hodin– dojde k pozastavení zpracování finančních a účetních výkazů, které mají být v prosinci standardně zpracovávány                       

V uvedenou dobu bude nadále funkční přijímání výkazů a potvrzení o přijetí výkazů do CSÚIS. Výše uvedeným způsobem bude omezeno až následné zpracování výkazů v CSÚIS a zasílání stavových zpráv.                   

Zpracování výkazu a zasílání stavových zpráv bude postupně nabíhat od středy 22.12.2010, od 13 hodin.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 19:00 dne 18.12.2010 do 23:00 dne 19.12.2010 (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 18.12.2010, od 19 hodin - do 19.12.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran a funkcionalita Dávkové výkazy.                   

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                   

Jedná se o nutnou mimořádnou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Vzorové XML výkazy - aktualizace

Ministerstvo financí zveřejňuje v souvislosti se zveřejněnou úpravou XSD schémat k 1.12.2010 (viz. Opravný balíček č. 7 ze dne 29.11.2010) aktualizaci vzorových XML výkazů.                   

Uvedená aktualizace navíc obsahuje nový vzor XML výkazu:                   

 • Peněžní toky a vlastní kapitál.

Uvedené aktualizace a nový vzor jsou ke stažení v souboru: VzoryXML_10122010.zip

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                   

 • Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 10.12.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.5 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:                   

 • Bod A                        
  • Část „Umístění účetních záznamů v komunikační obálce", tabulka "Hlavička účetního záznamu": přidání řádku popisujícího nově přidaný element FinancniCastkaRad                           
  • V ukázce zprávy v oddílu „Zkrácená ukázka zprávy typu rozvaha“ aktualizována hlavička výkazu podle aktuálních XSD                           
 • Bod C                        
  • Doplnění popisu chybových hlášení a dalších doplnění v částech:                           
   • „Chyba při dešifrování dat“                               
   • „Chyba kontroly oprávněné osoby“                               
   • „Kontrola elektronického podpisu“                               
   • „Seznam chybových kódů“                               

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                   

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                   

 1. Rozšíření kontrol přípustností pro výkazy FIN 2-12M zaslané od 1.12.2010:
  • nově založená kontrola pro nepřípustnou hodnotu § „0000“ u výdajových rozpočtových položek v části II a XII (ID 1396)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze § „0000“ pro rozpočtové položky 1xxx, 24xx, 4xxx v části I a XI (ID 1397)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu  pouze pro rozpočtové položky 1xxx, 2xxx, 3xxx a 4xxx v části I (ID 1398)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze pro rozpočtové položky 5xxx a 6xxx v části II (ID 1399)                           
 2. Zavedení kontrol Přípustností pro výkazy FIN 2-04U za období  4.Q. 2010
  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                           
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz                     

Vydáno

Avízo: Odstávky systému IISSP - od 3.12.2010, 15:00 - do 5.12.2010, 23:00 (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 3.12.2010, od 15 hodin - do 5.12.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran a nebude funkční funkcionalita Dávkové výkazy
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Aktualizováno

Informace Kompetenčního centra IISSP - (CSÚIS): od 1.12.2010 změny ve výkazech ve výkazech Fin 2-04U a Fin 2-12M

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                   

 • Od 1.12.2010dojde v systému CSÚIS spolu s aktivací nových XSD i ke změně kontroly hodnot v poli „Kód územní jednotky“ ve výkazech Fin 2-04U a Fin 2-12M.

  Pole nabývá délky 1 až 3 hodnoty a to v závislosti na příjemci transferu. 

  A to následujícím způsobem:                       
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí poslední 3 místa z kódu územní jednotky odpovídající LAU 1                           
   • Příklad:  411 (pro Cheb)                               
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí poslední 2 místa z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 3                           
   • Příklad:  41 (pro Karlovarský kraj)                               
  • Pro transfery a půjčky poskytnuté hlavnímu městu Praha se přiřadí kód 100                           
  • Pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí poslední 1 místo z kódu územní jednotky odpovídající NUTS 2                           
   • Příklad:  4 (pro Severozápad)                               
 • U transferů a půjček poskytnutých krajům nebo regionálním radám se doplnění nulami do celkové délky 3 neprovádí.                       
 • V případě, že výkaz bude obsahovat nepřípustný kód, bude v rámci validace XML systémem odmítnut.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Související informace: 25.10.2010

 • Opravný balíček č. 7 – technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (ze dne 25.10.2010) – Platný od 1.12.2010

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP - Testovací “ Webová aplikace" v provozu od 15.11.2010 (nová xsd schémata)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Od pondělí 15.11.2010 bude pro možnost testování na testovacím prostředí CSÚIS „Testovací“ Webová aplikace  aktivována nová verze xsd schématzveřejněných dne 25.10.2010 jako Opravný balíček č. 7,který bude platný na produktivním („ostrém“) prostředí od 1.12.2010.                   

Od tohoto data (1.12.2010) musí všechny finanční výkazy a účetní záznamy zasílané do CSÚIS bez ohledu na vykazované období odpovídat těmto aktualizovaným xsd schématům.

Je nutno věnovat pozornost zejména novému povinnému elementu FinancniCastkaRad uváděnému v hlavičce všech zasílaných výkazů.
Popis dalších změn je uveden v uveřejněném popisu Opravného balíčku č. 7.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)                       
 • Pomocí uvedeného dokumentu lze i rušit vazbu dané ZO/NZO na konkrétní účetní jednotku.

Provedená aktualizace spočívá:
- v doplnění registračního čísla ZO/NZO jako povinného údaje do dalších částí Registračního formuláře                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Nadpis Nová verze aplikace Dávkové výkazy (DaVy) – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Ministerstvo financí uvolňuje novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • Dávkové výkazy (DaVy) – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Popis provedených změn oproti předchozí verzi:
1. Změna způsobu instalace na Java WebStart (automaticky aktualizovaná instalace spouštěná ze serveru MF)
2. Možnost provozu aplikace s testovacím prostředím CSÚIS
3. Opravy chyb v zobrazení počtu souborů                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Opravný balíček č. 7 - technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (Platné od 1.12.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje Opravný balíček č. 7 pro doposud publikované technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_01122010

Dále popsané změny v XSD schématech budou na systému CSÚIS platné od 1.12.2010.

Opravný balíček obsahuje:

 • Aktualizace isvs_common a dalších xsd slovníku ISDP podle jeho aktuální platné verze publikované Ministerstvem vnitra                       
 • isvs_common - změna formátu typu finanční částky umožňující použití větších číselných hodnot                       
 • iissp_statement - byl upraven formát elementu Kapitola, který nyní může nabývat číselné hodnoty z rozsahu 100-999                       
 • iissp_statement - vytvořen typ ZemeKodVycetType, obsahující oficiální zkratky názvů zemí dle ISO (závazné v dalších schématech)                       
 • iissp_statement - vytvořen typ MenaKodVycetType, obsahující oficiální zkratky měn dle ISO (závazné v dalších schématech)                       
 • CV21, CV22 - Změněn typ elementu "Mena" na typ definovaný v iissp_statement                        
 • iissp_statement - v hlavičce výkazů přibyl element FinancniCastkaMena, prozatím nepovinný, který definuje měnu použitou u finančních částek daného schématu                       
 • iissp_statement - byl přidán element FinancniCastkaRad do hlavičky výkazu, který je povinný a který obsahuje informaci o řádu vykazovaných finančních částek (v Kč, v tisících Kč, v miliónech Kč). Řád vykazovaných částek se řídí příslušnou vyhláškou.                       
 • Fin_2_04_U_CastIX.xsd - nový výkaz Fin204U, pouze část IX                       
 • Fin_2_04_U_RozpocetSchvaleny.xsd - upravená verze s odstraněním nepoužívaných polí                       
 • iissp_messaging - doplnění elementu ZpravaDatumPublikace do výpisu zpráv v inboxu                       
 • iissp_cus, iissp_common - doplnění číselníků v souvislosti s novým výkazem Fin204U Část XI                       
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha - úprava povinnosti řádků v části G a H                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS - aktualizace dokumentu:                   

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
  Provedená aktualizace spočívá ve změnách pro výkaz FIN 2-12M (Přípustnosti).
  Změny se týkají nově založených kontrol 1394-1395, které  jsou zaměřené na povolené hodnoty NUTS pro části X a XI.
  Další nová kontrola pod ID 1396 je zaměřena na přípustnost § „0000“ pro výdajové rozpočtové položky.“                       
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                       
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz                     

Vydáno

CSÚIS - Stav registrace ZO/NZO - ukončení zveřejňování pravidelných informací

Ministerstvo financí informuje, že k datu 20.9.2010 ukončuje pravidelné zveřejňování informací o stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

K uvedenému datu byly zaregistrovány ZO/NZO  všech účetních jednotek. V současné době tak již probíhá registrace ZO/NZO pro nově vzniklé účetní jednotky nebo probíhají změny registrace ZO/NZO v důsledků průběžných změn.                   

V případě, že účetní jednotky nebo pracovníci krajských úřadů, kteří zajišťují podporu účetním jednotkám, požadují konkrétní informace k stavu registrace ZO/NZO, je možno obrátit se standardně se svými dotazy na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                   

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
  Provedená aktualizace spočívá
  - v úpravách kontrolních vazeb nad výkazem Fin 2-12M tam, kde byly zaznamenány komplikace během zpracování výkazů za první pololetí 2010.
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                       
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 13.09.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 13.09.2010)
 • Vzhledem k tomu, že všechny účetní jednotky (ÚJ) již zahájily registraci, nebude tabulka „I. Seznam ÚJ, které doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář “ od 13.09.2010 publikována

 • V současné době existuje pouze jeden stav:
  A) Účetní jednotka zaslala Registrační formulář, ale ještě nedokončila proces registrace

 • II. Seznam ÚJ zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 13.09.2010, publikováno 13.09.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 06.09.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 06.09.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 06.09.2010, publikováno 06.09.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 30.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 30.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 30.08.2010, publikováno 30.08.2010                   

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 1.09.2010, od 18 hodin - do 5.09.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 1.9.2010, od 18 hodin - do 5.9.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran a nebude funkční aplikace Dávkové výkazy
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 23.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO -(Data ke dni 23.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 23.08.2010, publikováno 23.08.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 16.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO -(Data ke dni 16.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 16.08.2010, publikováno 16.08.2010                   

Vydáno

Aktualizace dokumentu: Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědi (ke dni 12.08.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi - ke dni 12.08.2010

Provedená aktualizace spočívá ve změně u následujících otázek a odpovědí:                   

 • C2 – úprava elementu, kam je třeba umístit elektronický podpis                       
 • F1 – úprava v označení chyby                       
 • F2 – úprava v označení chyby                       
 • F3 – úprava v označení chyby                       
 • G6 – nová otázka a odpověď – chyba po odeslání výkazu (ERRREP)                       
 • G7 – nová otázka a odpověď – chyba po odeslání výkazu (ERRSYN)                       
 • I1 – nová otázka a odpověď – aplikace Dávkové výkazy                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 12.08.2010

Vydáno

Aktuální informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

 • o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS                       
 • o provedení optimalizačních kroků  procesů přijetí hlášení zaslaná účetními jednotkami (ZO/NZO) a následné odezvy v inboxu                       
 • a další                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 12.08.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 9.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 9.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 9.08.2010, publikováno 9.08.2010                   

Aktualizováno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 5.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 5.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 5.08.2010, publikováno 5.08.2010                   

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 6.08.2010, od 19 hodin - do 8.08.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:                   

 • od 6.8.2010, od 19 hodin - do 8.8.2010, do 23 hodin

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS – nová verze

Ministerstvo financí uvolňuje novou verzi Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

Účelem aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚISje umožnit účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám/Náhradním zodpovědným osobám (ZO/NZO), které je zastupují dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb.,hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS. Tato aplikace umožňuje při zasílání většího počtu výkazů nahradit manuální proces využívající Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování. resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS.                   

Nová verze obsahuje:
- opravu problému s připojením k CSÚIS pomocí proxy serveru
- možnost používání aplikace Dávkové výkazy v testovacím prostředí CSÚIS
Úpravy jsou popsány v kapitole 5.2 Konfigurace v Uživatelské dokumentaci -(aktualiována:03.08.2010).                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 2.08.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 2.08.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 2.08.2010, publikováno 2.08.2010

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Vzhledem k mnoha krokům, které byly provedeny za účelem optimalizace systému jsou v současné době následující doby odezvy:                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 30 minut od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 12 hodin od přijetí

Situace je ze strany KC IISSP nadále průběžně řešena a jsou činěny kroky k dalšímu zlepšení uvedené situace.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 29.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 29.07.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 29.07.2010, publikováno 29.07.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 26.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 26.07.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 • I. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 • II. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 26.07.2010, publikováno 26.07.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 22.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 22.07.2010)

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                   

 1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
 2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 22.07.2010                   

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Nadále platí stav (mimo výjimek uvedených dále) zveřejněný 20.7.2010:                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP. Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace. KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.                   

 • Další informace/doporučení a žádosti KC IISSP pro účetní jednotky (ZO/NZO) 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
 
1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem
 • doba odezvy informace v inboxu o výsledcích validace, dešifrování a ověření ZO/NZO  – informační zprávu odesilatel obdrží cca do 2 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení vnitrovýkazových kontrol (VVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 24 hodin od přijetí
 • doba odezvy informace v inboxu o vyhodnocení mezivýkazových kontrol (MVK) - informační zprávu odesilatel obdrží cca do 48 hodin od přijetí

Uvedený stav je způsoben přetrvávajícím špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k  časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.                   

Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že uvedené špičkové zatížení systému CSÚIS a tomu odpovídající doby odezvy budou přetrvávat celý tento týden - tedy do 25.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 19.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 19.07.2010)
 • Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                       
  1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
  2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 19.07.2010                   

Vydáno

Kompetenční centrum IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. KC IISSP informuje o aktuálním stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • doba odezvy informace o přijetí výkazu do CSÚIS k dalšímu zpracování  - informační zprávu odesilatel obdrží obratem nebo v řádu minut až desítek minut
 • doba odezvy informace o výsledcích dalších kroků zpracování a probíhajících kontrol v CSÚIS – informační zprávy odesilatel obdrží v řádu 24 hodin i více

Uvedený stav je způsoben aktuálním špičkovým zatížením systému CSÚIS vzhledem k přibližujícím se časovým termínům pro zaslání finančních výkazů a účetních záznamů.                   

Je doporučeno účetním jednotkám (ZO/NZO) neeskalovat uvedený stav na KC IISSP.
Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a jsou činěny kroky k zlepšení uvedené situace.                   

KC IISSP očekává, že aktuální špičkové zatížení přejde do standardních časů doby odezvy během následujících dnů volna: 17. - 18.7.2010.                   

Průběžné informace o stavu zpracování finančních výkazů a účetních záznamů v CSÚIS budou dále zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP – k registraci ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) - pro účetní jednotky k registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 15.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 15.07.2010)
 • Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                       
  1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
  2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 15.07.2010                   

Vydáno

CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 12.7.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 12.07.2010)

 • Součástí zveřejňovaných informací je i jejich rozšíření o seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                       

  1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
  2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 12.07.2010                   

Vydáno

Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS

Ministerstvo financí uvolňuje Aplikaci pro hromadné zasílání výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS):                   

 • Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (aplikace ke stažení ve formátu Zip) - aktualizováno: 03.08.2010
 • Uživatelský manuál - Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS (ke stažení ve formátech Pdf a Word) - aktualizace: 03.08.2010

Účelem aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS je umožnit účetním jednotkám, respektive Zodpovědným osobám/Náhradním zodpovědným osobám (ZO/NZO), které je zastupují dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb., hromadným způsobem provést zašifrování předem připravených výkazů a jejich odeslání do systému CSÚIS.
Tato aplikace umožňuje při zasílání většího počtu výkazů nahradit manuální proces využívající Šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování. resp. odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 9.07.2010

Vydáno

Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v Centrálním systému účetních informací státu

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                   

 • Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek v CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle paragrafu 12, odstavce 1, vyhlášky č. 383/2009 Sb. povinnost informovat správce CSÚIS o změnách skutečností. Tuto povinnost splní zasláním vyplněného uvedeného formuláře pro aktualizaci číselníku účetních jednotek na emailovou adresu: ciselnikUJ@mfcr.cz                    

Kompetenční centrum IISSP následně provede kontrolu. V případě schválení provede úpravu číselníku. Následně Kompetenční centrum IISSP potvrdí žadateli o změnu e-mailem provedení nebo zamítnutí žádosti.                   

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010                       

Vydáno

Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:                   

 •  Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 9.7.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.4 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:                   

 • Bod A – doplnění odkazu na aktuální stav operativních účetních záznamů                       
 • Bod B – doplnění o kapitolu Protokoly o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat                       
 • Bod H – upřesnění informací v kapitole Proces registrace  zodpovědné osoby (ZO/NZO) pro registraci obcí, DSO, KÚ a PO zřizovaných obcemi DSO a kraji za účasti krajských úřadů                       
 • Bod M – doplnění o kapitolu Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010 

Vydáno

Opravný balíček č. 6 - technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (Platné od 9.7.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje Opravný balíček č. 6 pro doposud publikované technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_09072010.zip

Dále popsané změny v XSD schématech jsou na systému CSÚIS aktivovány.

 1. Účetní jednotky, které připravují zaslání svých finančních výkazů a účetních záznamů s termínem 20.7.2010 mohou použít XSD schématadle předchozího Balíčku č. 5.                       
 2. Při předání finančních výkazů a účetních záznamů k následným termínům dle příslušných vyhlášek je nutno již provést úpravydle Balíčku č. 6.
 3. Toto se netýká operativních účetních záznamů. U těch je třeba již v termínu k 20.7.2010 pracovats Balíčkem č. 6.                       

Opravný balíček obsahuje:

úpravu XSD schémat operativních účetních záznamů CV17 až CV22 dle platných vzorů                       

 • úpravu XSD schémat dle nově platných slovníků ISDP

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 09.07.2010 

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - procesy pro dokončení registrace ZO/NZO v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Vzhledem k opakujícím se skutečnostem, které působí komplikace při dokončení registrace ZO/NZO účetními jednotkami Kompetenční centrum IISSP upozorňuje účetní jednotky, že:                   

 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

je nutné zaslat výhradně Webovou aplikací („inboxem“) a to pod přihlášením zástupce účetní jednotky (statutární  orgán účetní jednotky nebo osoba jím pověřená).

Celý popis registrace ZO/NZO je popsán detailně na webu MF- zejména v dokumentu:                   

 • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu - a to v kapitole:  A. Účetní jednotka

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 8.07.2010

Vydáno

CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 7.07.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 7.07.2010)

 • Součástí zveřejňovaných informací je i jejich rozšíření o seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                       

  1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
  2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 7.07.2010                   

Vydáno

Aktualizace dokumentu Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědi (ke dni 7.07.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi ( ke dni 7.07.2010)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění kapitoly A. Registrace ZO/NZO o otázky a odpovědi s označením A4  až A15.                       

Tyto otázky a odpovědi se mohou vyskytnout v rámci procesu Registrace ZO/NZO, ale týkají se i jiných kapitol dokumentu (Šifrovací utilita, Webová aplikace). Z uvedeného důvodu jsou relevantní otázky a odpovědi současně doplněny i v příslušných kapitolách (Šifrovací utilita, Webová aplikace) dokumentu.  To, že se jedná o shodnou otázku a odpověď, je uvedeno v označení otázky.                   

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 07.07.2010 

Vydáno

CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 1.07.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb.,technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 1.07.2010)

 • Součástí zveřejňovaných informací je i jejich rozšíření o seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                       

  1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
  2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

 

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 1.07.2010

Vydáno

CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 28.06.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 28.06.2010).

  • Tento soubor dokumentů bude pravidelně 1x za týden aktualizován.                             
  • Součástí zveřejňovaných informací je i jejich rozšíření o seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                             
   1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
    V současné době existují následující dva stavy:
    • A) Účetní jednotka zaslala Registrační formulář, přesto se stále nachází ve zveřejněném seznamu jako účetní jednotka, která ještě nezaslala Registrační formulář
    • B) Účetní jednotka nezaslala Registrační formulář
   2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

V případě, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář, nebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je doporučeno toto řešit ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kam je nutno nahlásit uvedenou komplikaci na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                     

Pro rychlejší zpracování Vaší zprávy prosíme uveďte:                   

 • identifikační číslo jednotky                       
 • jméno a příjmení                       
 • registrační číslo zaregistrované ZO/NZO.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 29.06.2010                   

Vydáno

CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 21.06.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 21.06.2010).

  • Tento soubor dokumentů bude pravidelně 1x za týden aktualizován.                         
  • Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:
   1. nemají doposud registrovanou ZO/NZO z důvodu:
    • nezahájily proces registrace - zaslaný Registrační formulář obsahuje chyby                                 
    • doposud nezaslaly Registrační formulář                                 
   2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO(alespoň pro jednu osobu)                             

  Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                        

  V případě, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář, nebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je doporučeno toto řešit ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kam je nutno nahlásit uvedenou komplikaci na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                         

  Pro rychlejší zpracování Vaší zprávy prosíme uveďte:                       

  • identifikační číslo jednotky                         
  • jméno a příjmení                         
  • registrační číslo zaregistrované ZO/NZO.                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 21.06.2010                   

Vydáno

CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 14.06.2010)

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO - ke dni 14.06.2010

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informacio těch účetních jednotkách, které:                   

 1. doposud nezahájily proces registrace – nezaslaly Registrační formulář                       
 2. zahájily proces registrace - zaslaly Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)                       

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 14.06.2010                   

Vydáno

Avízo: Plánované odstávky systému IISSP - včetně CSÚIS (červnové víkendy - od: 11.6. a 18.6. od 19.00 hod)

Ministerstvo financí informuje, že v následujících termínech:                   

 • od 11.6.2010, od 19 hodin - do 13.6.2010, do 23 hodin                       
 • od 18.6.2010, od 19 hodin - do 20.6.2010, do 23 hodin                       

nebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran.                   

 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                       
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP k registraci ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centraIntegrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) pro účetní jednotky k registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Centrální systém účetních informací státu – Otázky a odpovědí

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:                   

 • CSÚIS – Otázky a odpovědi (ke dni 10.06.2010)

Tento dokument je určen na podporu práce účetních jednotek při jejich činnosti v rámci problematiky Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech.
Obsahuje Otázky a odpovědi k následujícím tématům:                   

 • Registrace ZO/NZO                       
 • Vytváření výkazů                       
 • Elektronický podpis                       
 • Šifrovací utilita                       
 • Webová aplikace                       
 • Odesílání dat do CSÚIS                       
 • Zpracování výkazů a stavové zprávy                       
 • Hlášení problémů                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  aktualizaci dokumentu:

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v drobných úpravách u některých kontrol nad výkazem Fin 2-12M 
 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Aktualizace Pracovní verze Technického manuálu

Ministerstvo financí publikuje aktualizaci dokumentu:

 • Pracovní verze Technického manuálu (Pracovní verze k 10.6.2010)

Provedená aktualizace – verze 1.3 – je promítnuta do následujících bodů dokumentu:

 • Bod H – zařazení informací k hromadné registraci ZO/NZO
 • Bod J – aktualizace obsahových kontrol    
 • Bod O – aktualizace kontaktních informací 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace dokumentu Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění o kapitolu 13 – Varianta pro registraci ZO/NZO bez znalosti registračního čísla   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci účetních jednotek v CSÚIS

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument:

 • Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO (aktulizován: 10.06.2010)

Tento dokument přináší zjednodušený vizuální návod pro vyplněníregistračního formuláře, kterým účetní jednotka registruje Zodpovědnou osobu (ZO) nebo Náhradní zodpovědnou osobu (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech. 

Vydáno

Upozornění MF k Registraci Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. do CSÚIS

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby níže uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) upozorňuje, že ty účetní jednotky, jejichž kraje zvolily variantu A registrace ZO/NZO provádějí tuto registraci samostatně. 

 • Jedná se o účetní jednotky z těchto krajů: Středočeský,Jihočeský,Karlovarský,Olomoucký,Zlínský,Moravskoslezský.

Uvedené subjekty (účetní jednotky) z těchto krajů tak postupují dle postupu, který je uveden na internetových stránkách MF: >> Registrace ZO/NZO

Ze strany Kompetenčního centra IISSP je doporučeno, aby tyto účetní jednotky zahájily proces registrace ZO/NZO co nejdříve.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Vzorové XML výkazu (nový vzor : Příloha účetní závěrky)

Ministerstvo financí zveřejňuje v souvislosti se zveřejněnou úpravou XSD schémat k 1.6.2010 (viz. Opravný balíček č. 5) nový vzor XML výkazu.
Jedná se o výkaz:

 1. Příloha účetní závěrky

Uvedený nový vzor XML výkazu je ke stažení zahrnutý v souboru: VzoryXML_01062010.zip

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Opravný balíček č. 5 - technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS (Platné od 1.6.2010)

Ministerstvo financí zveřejňuje v předstihu Opravný balíček č. 5 pro doposud publikované technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS.
Jedná se o následující úpravy XSD schémat:

 • UpominkaZaznamUcetni.xsd                     
 •  iissp_cus.xsd                       
 • CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd                       
 • iissp_common.xsd                       
 • Fin_2_04_U.xsd                       
 • iissp_messaging.xsd                       

Všechny tyto publikované změny v xsd schématech budou na systému CSÚIS aktivovány od 1.6.2010

Všechny aktualizované soubory s provedenými změnami jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_01062010

 • Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , Opravný balíček č. 5 - technické informace pro oblast CSÚIS, publikováno 17.05.2010, ke stažení ve formátu Zip                       

Vydáno

Aktualizace Registračního formuláře ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Registrační formulář ZO/NZO- Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění pole pro Podpis

Podpis je vyžadován pouze v případě, že Registrační formulář je předáván Správci CSÚIS v listinné podobě.
Při předávání Registračního formuláře v elektronické podobě
(předání datovou schránkou nebo e-mailem na adresu: registraceZO@mfcr.cz) se Podpis nevyžaduje.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 14.5.2010, od 19 hodin - do 16.5.2010, do 23 hodin (včetně CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že:

 • od 14.5.2010, od 19 hodin - do 16.5.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů.             

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  aktualizaci dokumentu:

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedená aktualizace spočívá:

 • v úpravách některých kontrolních vazeb jednotlivých druhů výkazů na základě vyhodnocení sběru výkazů     

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS. 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz  

Vydáno

Registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) v CSÚIS pro: územně samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí a krajů

Ministerstvo financí informuje, že dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, je nutno, aby uvedené subjekty provedly registraci Zodpovědných a Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).Na základě § 5, odst. 4 a odst. 5 zvolily jednotlivé krajské úřady způsob, jakým způsobem budou jednotlivé subjekty v rámci kraje předávat účetní záznamy a finanční výkazy. Z uvedeného rozdělení vyplývá i způsob registrace Zodpovědných osob/Náhradních zodpovědných osob do CSÚIS.

Informace o procesu registrace ZO/NZO pro:

 1. Kraje: Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
 2. Kraje: Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Jihomoravský a Hlavní město Praha
 3. Kraj Vysočina

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Odstávka systému IISSP - dne 1.5.2010 od 8 hodin do 14 hodin - Webová aplikace (ostrá i testovací verze)

Ministerstvo financí informuje, že:

 • dne 1.5.2010 od 8 hodin do 14 hodinnebude dostupná část Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) – část Webová aplikace (ostrá i testovací verze).
  V uvedeném termínu tedy nebude možná práce všech uživatelů Webové aplikace (ostré i testovací verze).    
 • od 7.5.2010, od 19 hodin - do 9.5.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.
 • Jedná se o plánované odstávky systému z technických důvodů. 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Uživatelské dokumentace Šifrovací utility

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

 • Šifrovací utilita pro účetní jednotky – Uživatelská dokumentace - verze 1.4
  Provedená aktualizace spočívá:
  - v doplnění podrobného návodu pro instalaci Java Runtime Environment (JRE) verze 6 včetně kryptografického rozšíření 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb výkazu NAR 1-12U), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.    

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Odstávka systému IISSP - od 2.4.2010, od 19 hodin - do 4.4.2010, do 19 hodin

Ministerstvo financí informuje, že od 2.4.2010, od 19 hodin - do 4.4.2010, do 19 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze) a funkcionalita Testování třetích stran.

 • Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.
 • V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Aktualizace Registračních a Potvrzovacích formulářů ZO/NZO

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentů:                   

 • Registrační formulář
 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
 • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

Provedené aktualizace spočívají:

 • v nastavení kontrol, jestli jsou vyplněna povinná pole ve formulářích
 • v doplnění pokynu, že je nutno ukládat vyplněný formulář jako PDF soubor 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - Veškeré chyby, závady systému IISSP je třeba směřovat na kontaktní e-mailovou adresu : servicedesk@sd-stc.cz

Ministerstvo financí zveřejňuje upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):                   

 • 1) Veškeré chyby, závady systému IISSP (CSÚIS, Webová aplikace, proces registrace ZO/NZO, šifrovací utilita, testování třetích stran, EKIS Úřadu vlády) je třeba směřovat na e-mailovou adresu:                        
  • servicedesk@sd-stc.cz
   Hlášení přijímaná na této e-mailové adrese mají nejrychlejší způsob zpracování, který je plně dokumentován.                           
 • 2) Vlastní proces registrace ZO/NZO podle zkušeností trvá nyní déle než dříve uváděných 10 pracovních dnů (od přijetí registračního formuláře po aktivaci ZO/NZO v systému IISSP - CSÚIS).                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, publikováno 22.03.2010                   

Vydáno

Změna primární e-mailové adresy pro zasílání registračních formulářů ZO/NZO

Ministerstvo financí informuje o změně primární e-mailové adresy pro zasílání registračních formulářů Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO).

Uvedená změna je již zanesena do zápatí aktuálních formulářů ZO/NZO a současně do veškeré s tímto související dokumentace.                   

 • Zdroj: MF -  odd.126 - Implementace IISSP: Změna primární e-mailové adresy pro zasílání registračních formulářů Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO), publikováno 03/2010

Vydáno

Odstávka systému IISSP - Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - v období: 11.3. - 14.3.2010

Ministerstvo financí informuje, že od 11.3.2010, od 8 hodin - do 14.3.2010, do 23 hodinnebude dostupný Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho část Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze)a funkcionalita Testování třetích stran.                   

Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.                   

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.                   

 • Zdroj: MF -  odd.126 - Implementace IISSP, publikováno 3/2010

Vydáno

Upozornění Kompetenčního centra IISSP - Vlastní proces registrace v systému CSÚIS trvá 10 pracovních dnů

Ministerstvo financí zveřejňuje upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):

Vlastní proces registrace v systému CSÚIS podle současných zkušeností trvá 10 pracovních dnů (od přijetí registračního formuláře po aktivaci ZO/NZO v systému IISSP - CSÚIS).

Organizačním složkám státu, které zahajují zasílání svých výkazů do CSÚIS - odeslání prvního výkazu (NAR 1 – 12 U za období leden 2010) do 19.2.2010 - je z výše uvedeného důvodů doporučeno, aby zahájili svoji registraci a zaslali svoje registrační formuláře dle Popisu postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby, náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v CSÚIS nejpozději do 8.2.2010, aby tyto mohly být dále procesovány tak, aby celý registrační proces byl včas ukončen a aby mohly organizační složky státu zaslat svůj výkaz do požadovaného termínu 19.2.2010.

Vydáno

Upozornění KCIISSP - Správnost postupu při registraci zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) v CSÚIS

UPOZORNĚNÍ MF: ze dne 22.01.2010:

Registrační formulář a Potvrzovací formuláře (Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů , Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet) je nutno datovou schránkou do Kompetenčního centra zasílat tak, jak jsou po jejich vyplnění uloženy. Tedy ve stejném formátu souboru !!!!!!!