KATALOG multimédia SP

Ve spolupráci s odborem 28 - Regulace a metodika účetnictví
Ve spolupráci s odborem 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Aktualizováno 26. 1. 2012
  • Záznam k platnému rozsahu PAP, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012 v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Odborné semináře ke Státní pokladně.

Rok 2012

26. ledna 2012 - Záznam k platnému rozsahu PAP, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012 v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Ministerstvo financí zveřejňuje další metodickou pomůcku - audioprezentaci Pomocný analytický přehled (PAP). Prezentace seznamuje posluchače s platným rozsahem PAP, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012 v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Pomocný analytický přehled bude poprvé předáván do Centrálního systému účetních informací státu v červenci 2012 za období leden až červen 2012. Celkový počet dotčených vybraných účetních jednotek, které jej předávají v roce 2012,  je Ministerstvem financí identifikován v počtu 1 454.

Audioprezentace je aktuální a nahrazuje multimediální prezentace, které byly předneseny dne 18. října 2011 na semináři k Návrhu legislativních úprav v souvislosti s předáváním Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu.

Přehrajte si, prosím:

Rok 2011

18. října 2011 - Záznam ze semináře k návrhu na zavedení předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

Záznam semináře pořádaného Ministerstvem financí, odbory 28 - Účetnictví a audit a 37 - Finanční politika, ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Českou národní bankou a dodavateli projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny k vnějšímu připomínkového řízení k materiálu Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), č.j. 28/75213/2010-282. Seminář byl určen metodikům účetnictví jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a krajských úřadů.

Seminář byl určen zejména:

  • k podání komplexních informací k legislativnímu návrhu č.j. 28/75213/2010-282
  • k upřesnění požadavků na úpravy software účetních jednotek v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS

Přehrajte si, prosím: