Webová aplikace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 27. 1. 2022
 • Aktualizace -Uživatelská dokumentace - Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - Webová aplikace -v 1.4
 • Aktualizace odkazu „TESTOVACÍ“ Webové aplikace
 • Aplikace byla nahrazena novou službou Klient CSUIS
 • Aktualizace odkazu pro stažení pro 64-bit verze (Klient CSUIS)
 • Aktualizace odkazu pro stažení pro 64-bit verze (Klient CSUIS)

Aplikace Šifrovací utilita, Webová aplikace a Dávkové výkazy byly nahrazeny novou službou Klient CSUIS, která slouží pro centralizaci a automatizaci činností spojených s odesíláním výkazů do CSÚIS. Šifrovací utilitu, Webovou aplikaci a Dávkové výkazy je možné používat i nadále, ale aplikace již nejsou podporovány. Klient CSÚIS je dostupný ke stažení na odkaze:

 


 

Webová aplikace - pro CSÚIS

Vlastní vstup do CSÚIS - Webová aplikace 

"TESTOVACÍ" Webové aplikace: https://t3sportal4.statnipokladna.cz/csuis 

"OSTRÁ" Webové aplikace: https://portal4.statnipokladna.cz/csuis

Všeobecné informace pro "Testovací" Webovou aplikaci

Pracovní postup pro Testování třetích stran

Testování třetích stran a související technické prostředky uvedené v dalším textu jsou určeny zástupcům účetních jednotek nebo softwarových společností a slouží k otestování schopnosti jejich software komunikovat se systémy CSÚIS. Testovací infrastruktura je volně dostupná všem a po účastnících nevyžaduje registraci ani povolení Ministerstva financí ČR.

Při testování budou ověřeny následující činnosti: - viz. Pracovní postup pro Testování třetích stran

 • Schopnost účetní jednotky odeslat data pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace
 • Ověření správnosti postupu použitého pro zašifrování zaslané zprávy (za použití testovacího šifrovacího klíče) dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb. (Technická vyhláška) ve znění pozdějších novel.
 • Ověření syntaktické správnosti zaslané zprávy na technické úrovni (kontrola XML dle definic)
 • Schopnost účetní jednotky přistupovat k inboxu pomocí webových služeb (v případě použití SOAP klienta), alternativně pomocí Webové aplikace umožňující stažení stavové zprávy o výsledku zpracování zaslaných dat
 • Při testování nebude kontrolována obsahová správnost zasílaných údajů (výkazů) ani oprávněnost použité zodpovědné osoby zasílat data za použitou účetní jednotku.

Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče

Všeobecné informace pro "Ostrou" Webovou aplikaci Základní informace o CSÚIS - uživatelé

Účelem specializované Webové aplikace CSÚIS - je umožnit ÚJ (účetním jednotkám), respektive ZO (zodpovědným osobám), která je zastupuje dle Vyhlášky č. 383/2009 Sb. (Technická vyhláška) ve znění pozdějších novel.

 • obousměrně komunikovat se systémy CSÚIS bez nutnosti úprav lokálního software ÚJ pro automatizovanou komunikaci.
 • Dále je Webová aplikace používána v procesu registrace ZO statutárním orgánem nebo jím pověřenou osobou (zástupce ÚJ) pro stažení ZaIS a odeslání potvrzovacího formuláře registrace ZO – kontrolní součet.
 • Webová aplikace bude dále postupně je dále používána Pověřenými osobami (PO) k zasílání formuláře žádosti o přidělení uživatelské licence SAP a příslušných rolí pro práci v IISSP.

Popis Webová aplikace - účel Určení Webové aplikace

Webová aplikace slouží pro manuální činnosti spojené s odesíláním zpráv do CSÚIS a příjmem zpráv z CSÚIS, jmenovitě tedy:

 • Odesílání připravených zpráv (účetních záznamů a jiných výkazů) do systému CSÚIS
 • Přístup k inboxu ZO v systému CSÚIS s možností stažení zpráv (stavových zpráv, požadavků a jiných zpráv) na lokální počítač ZO
 • Monitoring výkazů (V-monitor)
 • Monitoring křížových kontrol (KRK-monitor)
 • Odeslání potvrzovacího formuláře – kontrolní součet při registraci ZO zástupcem ÚJ
 • Odeslání formuláře pro registraci koncového uživatele IISSP Pověřenou osobou.
Dokumenty ke stažení - Webová aplikace
Uživatelská dokumentace - Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - Webová aplikace
Aktualizováno: 19.10.2012, Nová verze 1.4
- Verze 1.4 obsahuje následující změny:
-------------------------------------------

Doplnění dokumentu o popis používání funkčnosti Monitoring křížových kontrol
Oprava vzhledu přihlašovací obrazovky prohlížeče
Formální úpravy v dokumentu
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz : Uživatelská dokumentace - Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) - Webová aplikace, Aktualizováno: 19.10.2012, Nová verze 1.4, ke stažení ve formátu Word a PDF 

CSUIS Webova aplikace Uzivatelska dokumentace verze1-4 2012-10-19 (.PDF, 1655 kB)
Uživatelská dokumentace - CSÚIS Webová aplikace-verze1-4-20121019 (.DOC, 2600 kB)
Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče

Aktualizováno: 27.02.2012, Nová verze
- Provedení úprav textu :.

URL pro volání webových služeb nebo Webové aplikace pro Testování třetích stran se nemění
Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup k těmto službám
Mění se šifrovací klíč k šifrování výkazů pro Testování třetích stran
Všechny ostatní vlastnosti prostředí i způsob práce s ním zůstávají beze změny
Změny jsou platné k 1.3.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz : Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče, publikováno 21/01/2010 - aktualizováno: 27/02/2012, ke stažení ve formátu Zip 

Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče-CSUIS_Webova-aplikace_ZaIS_27022012 (.ZIP, 1 kB)
Pracovní postup pro Testování třetích stran

Aktualizováno: 27.02.2012, Nová verze 1.5
- Provedení úprav textu :.

URL pro volání webových služeb nebo Webové aplikace pro Testování třetích stran se nemění
Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup k těmto službám
Mění se šifrovací klíč k šifrování výkazů pro Testování třetích stran
Všechny ostatní vlastnosti prostředí i způsob práce s ním zůstávají beze změny
Změny jsou platné k 1.3.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz : Pracovní postup pro Testování třetích stran, Aktualizováno: 27.02.2012 - Nová verze 1.5, ke stažení ve formátu Word a PDF 

CSUIS-Pracovní postup pro Testování třetích stran 2012-02-27 (.PDF, 261 kB)
CSUIS Webova aplikace Test tretich stran Pracovni postup 27022012-verze1-5 (.DOC, 160 kB)