Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 60 - AKTUALIZACE

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Verze č. 60 – AKTUALIZACE

Pro účely zpracování výkazů v rámci CSÚIS je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 60_aktualizace. Vysvětlení aktualizace: byla provedena úprava vzorce v kontrole EVK ZQ_EVK051Q001_ZM_GFR (sloupec Objekt A a Objekt B).

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy. 
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz