Změna formátu odpovědi u asynchronních služeb CSÚIS

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí upozorňuje, že dne 22. 3. 2021 zpřístupnilo po technických změnách aktualizovanou verzi komponent CSÚIS. Jedním z dopadů je i změna v odpovědi (response) na volání asynchronní služby.

Tato změna byla zveřejněna 10. 3. 2021 prostřednictvím nové verze dokumentu Technický manuál – Příručka administrátora.

Aktuální verze dokumentu Technický manuál – Příručka administrátora je k dispozici zde: Kompetenční centrum - Technické informace.

Popis změny

  • Původní stav odpovědi systému na volání asynchronních služeb byl HTTP kód „202 Accepted“, přičemž tělo odpovědi bylo prázdné.
  • Nový stav odpovědi systému na volání asynchronních služeb je HTTP kód „200 OK“, tělo odpovědi obsahuje SOAP obálku (SOAP Envelope) s prázdným elementem SOAP Body.
  • Oba způsoby jsou standardní a validní odpovědí na volání asynchronní služby. Podstatný pro rozhodnutí o úspěšném doručení je návratový kód HTTP 2xx — viz https://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/#_Toc478383529.

Technické detaily komunikace a ukázky odpovědí jsou popsány v dokumentu Technický manuál – Příručka administrátora v kapitole 2.2.7 Automatické rozhraní.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz