Technické změny a aktualizace komponent v prostředí CSÚIS

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že ve dnech od 19. 03. 2021 od 19:00 hod do 23. 03. 2021 do 23:00 hod provede v rámci prodloužené odstávky systému technické změny a aktualizaci komponent CSÚIS, který je součástí IISSP.

Prodloužená odstávka je součástí Plánu odstávek pro rok 2021, přičemž v období od 19. 03. 2021 od 19:00 hod do 21. 03. 2021 do 23:00 hod je plánovaná pravidelná víkendová odstávka všech komponent IISSP.

V období pracovního týdne, tedy od 21. 03. 2021 od 23:00 hod do 23. 03. 2021 do 23:00 hod, nebudou dostupné funkcionality CSÚIS a MIS:

  • Portálové aplikace CSÚIS,
  • Portálové aplikace MIS (vybrané reporty RISRE a RISPR),
  • Webová aplikace CSÚIS,
  • Reporty CSÚIS,
  • Předávání výkazů prostřednictvím Webové aplikace, aplikace Klient CSÚIS nebo prostřednictvím rozhraní webových služeb.

Ostatní funkcionality, tedy zejména funkcionalita modulů RISRE, RISPR a správa uživatelů prostřednictvím aplikace pro Pověřené osoby budou v tomto období dostupné a funkční.

Důvodem změn je aktualizace softwaru IISSP, provedené úpravy nebudou mít dopad do funkcionalit IISSP.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje na to, že od uvedeného termínu bude jediným podporovaným webovým prohlížečem pro prostředí CSÚIS, MIS a RISPR prohlížeč MS Edge, optimálně v poslední aktualizované verzi.

Ministerstvo financí dále informuje, že součástí změny bude i instalace nového multi-doménového SSL certifikát (SAN) s rozšířenou validací od vydavatele GeoTrust do prostředí Testování 3. stran. Stávající certifikáty certifikační autority I.CA budou odstraněny.

Další informace najdete v dokumentu Technický manuál – Příručka administrátora.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz