Nasazení nové verze komunikační komponenty IIS

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že během pravidelné odstávky IISSP ve dnech 3. – 5. 9. 2021 bude zprovozněna nová verze komunikační komponenty IISSP.

Přechod na novou verzi komunikační komponenty nemá dopad do formátu nebo obsahu zpráv.

MF zároveň doporučuje všem subjektům, které pro komunikaci s IISSP využívají automatickou komunikaci prostřednictvím webových služeb, aby si předem ověřili funkčnost rozhraní v prostředí Testování třetích stran, kde je nová verze komunikační komponenty aktuálně dostupná na standardním URL pro webové služby https://t3sportal3.statnipokladna.cz.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz