Metodika tvorby PAP pro rok 2022

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2022.

K aktualizaci Metodiky tvorby PAP dochází v souladu se změnou závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022 (viz vyhláška č. 341/2021 Sb.), ve kterém se ruší:

  • Část IX PAP – Jmění účetní jednotky,
  • Část XVII PAP – Vysvětlení významných částek a
  • některé typy změn v Částech IV až VIII PAP.

Další změny reagují na sjednocení vykazování transferů spolufinancovaných z EU/FM.

Pro rok 2022 se Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP nemění.

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2022.

Soubory ke stažení: CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF – odbor 75 – Výkaznictví státu