Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 45 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 45 - pro oblast CSÚIS nahrazuje publikovaný balíček č. 44:

Změny oproti publikovanému balíčku č. 44

Tento balíček neobsahuje žádné změny struktur oproti balíčku xsd č. 44.

1. Aktualizace číselníku kódu zemí a organizací pro zahraniční partnery vykazované ve výkazech PAP (část 11, 12, 13, 14, 16, 17), PKP (část 2, 3, 5), Seznam ÚJ DKCS: výčet povolených hodnot datového typu PartnerNerezidentVycetType v iissp_statement.xsd

Termíny aktivace:

  • Aktivace na prostředí pro Testování třetích stran: 12. 3. 2021
  • Aktivace na produktivním prostředí: 1. 4. 2021

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz