Informace Kompetenčního centra IISSP – Balíček č. 48 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Na základě novely Vyhlášky č. 419/2001 Sb., Vyhlášky č. 5/2014 Sb. a Vyhlášky č. 383/2009 Sb. dochází pro rok 2022 ke změnám různých výkazů zasílaných do systému CSÚIS.

Vzhledem k odlišným termínům pro jejich zasílání do CSÚIS a nutnosti zachovat možnost zasílání jejich platných verzí pro rok 2021 až do dne platnosti verzí pro rok 2022 je nutné publikaci aktualizovaných XSD příslušných výkazů rozdělit do několika balíčků XSD.

Tyto balíčky XSD budou postupně uveřejňovány dle níže uvedeného harmonogramu.

  • Balíček XSD č. 47 (již publikován): Nové výkazy pro místně řízené organizace (novela Vyhlášky č. 419/2001 Sb.) - platnost od 1. 1. 2022
  • Balíček XSD č. 48: Úprava výkazu FIN 1-12 SF (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 2. 2022
  • Balíček XSD č. 49: Úprava výkazu FIN 2-12 M (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 3. 2022 (v případě novelizované části IX. platnost od 1. 9. 2022)
  • Balíček XSD č. 50: Úpravy výkazu Pomocný analytický přehled (novela Vyhlášky č. 383/2009 Sb.) - platnost od 1. 4. 2022

Upozorňujeme, že změny dle novelizované Vyhlášky č. 419/2001 Sb. platí již pro údaje předávané za celorok 2021.

Balíček XSD č. 48 - Změny oproti publikovanému balíčku č. 47

  1. Fin_1_12_SF.xsd - aktualizace výkazu podle novely Vyhlášky č. 5/2014 Sb.

Datum aktivace balíčku XSD č. 48:

  • Prostředí pro testování třetích stran: 3. 1. 2022
  • Produktivní prostředí: 1. 2. 2022

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz