Aktualizace systému Testování třetích stran (RISRE) pro rok 2021

odbor 21 - Státní rozpočet
odbor 21 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že v systému Testování třetích stran (RISRE) byla pro rok 2021 doplněna možnost zasílání dokladů rozpočtových opatření s druhem rozpočtu PRV (rozpočtové provizorium).