Nasazení nového SSL certifikátu v produktivním prostředí IISSP

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Ministerstvo financí s odkazem na předchozí komunikaci z 6. 4. 2020 informuje, že v termínu 20. 4. 2020 ve večerních hodinách přistoupí ke změnám v nastavení SSL certifikátů v rámci portálů produktivního prostředí IISSP.

V uvedeném termínu bude na všech produkčních portálech IISSP nasazen nový multi-doménový SSL certifikát (SAN) s rozšířenou validací od vydavatele GeoTrust (DigiCert).

Nasazený certifikát je vydán v následující struktuře:

  • DigiCert High Assurance EV Root CA
    • GeoTrust EV RSA CA 2018
      • portal.statnipokladna.cz

Podrobnosti k root certifikátům a jejich veřejné části jsou ke stažení zde:

Změna je způsobena soustředěním všech domén používaných v rámci IISSP do jednoho multi-SAN SSL certifikátu (vydávací CA i root certifikáty zůstávají stejné jako u současného EV certifikátu používaného pro doménu portal.statnipokladna.cz) a odstraněním stávajících certifikátů certifikační autority I.CA. Pro koncové uživatele budou změny transparentní.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz