Metodika tvorby PAP pro rok 2021

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodiku tvorby PAP pro rok 2021.

V Metodice tvorby PAP dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, a to v návaznosti na číselníky zemí a mezinárodních institucí používaných společně ECB a EUROSTAT. Změny reagují na aktuální mezinárodní politickou situaci a vychází z mezinárodních dohod a úmluv. Dále v Části X PAP dochází ke zrušení vykazování identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště.

Aktualizovaná Metodika tvorby PAP se použije poprvé v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2021.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Metodické informace

Zdroj: MF - odbor 75 – Výkaznictví státu