Číselníky RISRE - verze ke dni 2. 1. 2020

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RISRE ve formátu XLS, které byly vyexportovány dne 6. 1. 2020 na základě aktuálních údajů z RISRE.

Soubory obsahují záznamy, které jsou platné ke 2. 1. 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti souboru.

Soubory platné k 2. 1. 2020 byly aktualizovány v návaznosti na úpravy v oblasti rozpočtových položek a paragrafů, které vyplývají z novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Připomínáme, že kompletní přehled všech číselníků IISSP ve formátu XML naleznete na adrese https://downloads.statnipokladna.cz/ciselniky/. Na této adrese jsou číselníky aktualizovány průběžně.

Soubor ke stažení: RISRE – Správa číselníků

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz